YRITYKSILLE UUSI KAUPUNGIN KEHITTÄMISAPU

Rovaniemen kaupunki on päättänyt ottaa käyttöön uuden aktivoivan elinvoimapolitiikan välineen muutaman yritysorientoituneen suomalaisen kaupungin tavoin. Vastaavasti yrityspalveluita on kehitetty hyvillä tuloksilla muun muassa Lahdessa, Jyväskylässä ja Tampereella. Rovaniemen yrityspalvelusetelin haku avataan alueen yrityksille 1.6.2020 alkaen.

“Rovaniemeläisillä yrityksillä on mahdollisuus ensimmäisen kerran hakea kaupungilta rahoitusapua kasvuun ja kehittämiseen. Uusi rahoitusmalli ei ole korona-ajan poikkeusrahoitusta, mutta sen uskotaan myös vauhdittavan elpymistä ja auttavan pääsemään eteenpäin epidemian jälkeen”, kertoo Rovaniemen kaupungin toimialajohtaja Jukka Kujala.

Rovaniemen kaupungin yrityspalveluiden myöntämän yrityspalvelusetelin arvo on 2500 euroa (alv 0 %) tai 5000 euroa (alv 0%), josta yritysten omavastuuosuus on 20 %. Yrityspalveluseteli on voimassa 6 kk.

”Uusi yrityspalveluseteli jalostaa perinteisestä yritysneuvonnasta aiempaa kohdistetumpaa ja aktivoivampaa elinkeinopolitiikkaa, jolla haluamme edistää mahdollisimman konkreettisesti alueen elinvoimaa. Osoitamme yritysten käyttöön asiantuntijapalveluita kehitystyötä toteuttamaan, jolloin edistämme myös yksityisten yrityspalvelumarkkinoiden kehittymistä alueella”, Kujala sanoo.

Hakuaika on 1.6-22.6.2020. Haun haluttiin ajoittuvan koronan exit-vaiheeseen, kun yritykset pyrkivät sopeuttamaan toimintojaan muuttuneeseen tilanteeseen. Ensimmäiset rahoituspäätökset on tavoitteena tehdä sujuvasti vielä kesäkuun aikana hakuajan päätyttyä. Business Rovaniemi käy hakemukset läpi ja tekee esityksen seteleiden saajista. Päätökset seteleiden saajista tekee toimialajohtaja.

Yrityksellä on mahdollisuus valita sähköisestä rekisteristä oman tarpeen mukainen palvelutuottaja rahoituspäätöksen saatuaan. Yrityspalvelusetelin tuottajiksi on tällä hetkellä valittu 52:stä hakemuksesta 26 paikallista ja pohjoissuomalaista, Luotettava Kumppani – kriteerit täyttävää asiantuntijaa. Palveluntuottajien valikoimaa täydennetään jatkuvalla haulla.

PYSYVÄ KEHITTÄMISAPU PK-SEKTORILLE

Vuoden alusta lähtien Business Rovaniemeä on muotoiltu koko kaupungin elinvoima- ja yrityspalveluyksiköksi alueen yritysten tarpeita kuunnellen. Kevään aikana on uudistettu yrityksille tarjottavia kehittämispalveluita sekä luotu sähköisiä palvelu- ja maksatusjärjestelmiä asioinnin sujuvoittamiseksi.

Nyt käyttöön otettava, uusi yrityspalveluseteli on tarkoitettu pysyväksi paikalliseksi palvelumalliksi. Siihen varataan vuosittain 150 000-200 000 euroa.  Yrityspalvelusetelin hakuja järjestetään kaksi kertaa vuodessa.

Yrityspalvelusetelistä lisätietoa, yrityspalvelutuottajarekisteri sekä hakukanava löytyvät TÄÄLTÄ