Yrittäjien Kuntabarometrin tulokset osoittavat, että Rovaniemen elinkeinopolitiikassa on kehitettävää

Yrittäjien Kuntabarometri -kyselyssä kysyttiin yrittäjien mielipiteitä kotikunnan toiminnasta. Kysely on järjestyksessään yhdeksäs ja se toteutetaan kahden vuoden välein. Tänä vuonna kyselyyn vastasi 10 404 yrittäjää eri puolilta Suomea. Rovaniemeltä vastaajia oli 99 ja koko Lapista 527.

Rovaniemeläisten yrittäjien arviot elinkeinopolitiikan tilasta alle keskiarvon

Yrittäjien arviot Rovaniemen elinkeinopolitiikan tilasta jäävät alle sekä Lapin että valtakunnallisen keskiarvon. Kokonaisuutena Lapin kuntien tilanne on heikentynyt edellisestä kyselystä, joka toteutettiin vuonna 2018. Lapin sijoitus maakuntien kesken on 11. 

Kuntabarometrin yhteydessä kuntia on arvioitu tulosten perusteella keskenään ja Lapissa parhaat arviot yrittäjiltä saa Ylitornio. Rovaniemiemellä yrittäjien antamien kokonaisarvosanojen keskiarvo kunnan elinkeinopolitiikalle on 2,47 (N=99). Elinkeinopolitiikkaa arvioitiin asteikolla 1=erittäin huono – 5=erittäin hyvä.

Kyselyssä tutkituista kuudesta elinkeinopolitiikan osa-alueesta Rovaniemi sai yrittäjiltä parhaat arviot seuraavissa: infrastruktuuri, koulutus ja osaaminen sekä elinkeinopolitiikan asema kunnassa.

Heikoimmaksi osa-alueeksi yrittäjät arvioivat Rovaniemen kunnan hankintapolitiikkaa. 

Kaikissa kunnan päätöksissä on kuunneltava yrittäjiä 

Rovaniemen uusi kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio totesi kuntabarometrin alueellisten tulosten julkistamistilaisuudessa, että yrittäjien ja yritysten kuunteleminen on avainsana kehittämistyölle. Samaa mieltä on Rovaniemen Yrittäjien puheenjohtaja Johanna Niemelä, joka toivoo kaupungin ja yritysten välille entistäkin enemmän avoimuutta ja vuoropuhelua.

“Toivomme, että yhteistyö molempiin suuntiin olisi todella aktiivista. Yrittäjien kuuleminen on ensiarvoisen tärkeää. Uusi normaali on juuri sen näköinen, millaiseksi me yhdessä Rovaniemen kaupungin kanssa sen luomme, joten aktiivista yhteistyötä vaaditaan”, Johanna Niemelä kommentoi.

Avoin yhteistyö mahdollistaa Rovaniemen kehittymisen entistä yrittäjäystävällisemmäksi kaupungiksi – se on kaikkien yhteinen tahtotila. 

Lataa täältä Yrittäjien Kuntabarometrin Lapin tulokset: https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/kuntabarometri2020_lappi.pdf

Lisätietoja:
Johanna Niemelä, puheenjohtaja
johanna.niemela@poweriapaivaan.com
+358 40 758 5456