Yksinyrittäjille tarjolla maksutonta ja konkreettista oppisopimuskoulutusta

Yksinyrittäjäakatemia Online

Yksinyrittäjät ovat saaneet tänä keväänä ansaitusti tukea liiketoiminnan turvaamiseen ja toimintaedellytyksiin. Yksi varmoista selviytymiskeinoista on aivopääoman kehittäminen – sen myötä liiketoimintakin vahvistuu.

Yksinyrittäjäakatemia on toiminut jo neljän vuoden ajan eri alueilla ja paras anti opiskelijoille on ollut ryhmän tuki, uudet ideat ja yhteistyöprojektit. Täysin uusia yrityksiäkin on syntynyt osallistujien kesken. Nyt Yksinyrittäjäakatemia Online antaa mahdollisuuden opiskella paikkariippumattomasti lajitovereiden kanssa. Koulutus on maksutonta oppisopimuskoulutusta.

Yksinyrittäjäakatemia Online starttaa 29.6.2020. Koulutus kestää noin vuoden, jonka aikana osallistuja suorittaa Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon. Opintojen aikana keskiössä on yrittäjän tuote ja brändi.

Info opinnoista 10.6. klo 15 osoitteessa https://bit.ly/yyaonlineinfo2

Koulutuksen sisällöstä vastaa Crazy Town Oy:n verkostossa toimivat asiantuntijat ja yrittäjät. Kumppaneina toimivat Ammattiopisto Tavastia, Suomen Yrittäjät ja Fennia.

www.crazytown.fi/yksinyrittajaakatemia

Ota yhteyttä ja kysy lisätietoja!