YKSINYRITTÄJILLE 2000 EURON TOIMINTATUKI

Yksinyrittäjien toimintatuen sähköinen hakukanava on ON NYT AUKI.   Alla olevasta HAKULOMAKE -painikkeesta pääset suoraan sähköiseen hakemukseen.

Tutustu kuitenkin ENNAKKOON ja huolellisesti alla oleviin hakuohjeisiin sekä valmistele hakemustasi tarvittavien liitetietojen osalta. Hakemusta ei voi tallentaa keskeneräisenä, vaan se on tehtävä kerralla valmiiksi, ja hakemus edellyttää mm. pakollisia tietoja ja liitteitä.

Mikäli olet epävarma hakukriteereihin liittyen, olethan yhteydessä yrityskehittäjiimme – autamme mielellämme avustushakemuksen täyttämisessä.

 

Business Rovaniemi käsittelee tukihakemukset viivytyksettä, jonka jälkeen ne ohjataan kaupungin viranhaltijan hyväksyttäväksi ja maksatukseen.

Kysymyksiä ja vastauksia toimintatukeen liittyen löydät täältä

Please, find more information in English from HERE 

YKSINYRITTÄJÄT VOIVAT HAKEA TUKEA KUNNILTA KORONAVIRUSTILANTEESSA

 • Tuen suuruus on 2000 euroa
 • Kyseessä on kertakorvaus
 • Tuki haetaan yrityksen kotikunnasta eli YTJ-rekisterin mukaisesta kotikunnasta. Tarkista täältä

TARKISTUSLISTA

 • Yritykseni kotipaikka on ROVANIEMI.
 • Olen päätoiminen yksinyrittäjä. Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa, jolla ei ole palkattua työvoimaa hakemisen hetkellä, ei myöskään lomautettuna.
  • Yksinyrittäjän avustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yksinyrittäjällä on useita yrityksiä, joissa hän on ainoa työntekijä, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti. Mikäli yrittäjällä on muita yrityksiä, joissa on hänen lisäkseen muutakin työvoimaa, tukea haetaan siltä taholta,  yrityksen koon mukaisesti, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti.
 • Olen YEL-rekisterissä tai voin esittää minimissään 20 000 euron (sis.alv) yrittäjätulon tai laskutuksen

  • Muut sivutulot eivät ole este yksinyrittäjien tuen myöntämiselle muiden ehtojen täyttyessä. Tukea myönnetään myös yrittäjälle, joka edelleen täyttää tuen saannin yleiset edellytykset, mutta on epidemian vuoksi 16.3. jälkeen hakeutunut palkkatöihin.

  • Eläkkeen saaminen ei ole este yksinyrittäjätuen myöntämiselle muiden ehtojen täyttyessä. Päätoimiseksi yksinyrittäjäksi luettava henkilö voi saada mitä tahansa eläkettä, kunhan hän täyttää tuen muut ehdot.

 • Yritykseni ei ole maa-, kala- ja metsätalouden yritys eikä toiminta ole maataloustuotteiden jalostusta.
 • Yritykseni ei ole sijoitustoimintaa.
 • Koronaepidemia on heikentänyt merkittävästi yritykseni taloudellista tilannetta 16.3.2020 jälkeen: Selvitys liikevaihdon pienentymisestä koronatilanteen vuoksi kuukausittain tammi-, helmi-, maalis- ja huhtikuulta tällä lomakkeella LIIKEVAIHTOLOMAKE
  • “Yksinyrittäjän yritystoiminnan taloudellisen tilanteen ja liikevaihdon heikentyminen 16.3.2020 jälkeen on todennettava jäljennöksillä kirjanpidosta ja/tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot). Merkittävänä heikentymisenä voidaan pitää sitä, että myyntituotot ovat laskeneet 30 prosenttia tai enemmän pysyttyään lähes samalla tasolla edellisen 12 kuukauden ajanjaksolla. Sesonkiluonteisessa liiketoiminnassa vertaillaan edellisen sesongin myyntituottojen kehitykseen.”
 • Yritystoimintani on ollut kannattavaa ennen koronaepidemiaa.
 • Yritykselläni ei ole rekisteriin merkittyä verovelkaa / Yritykselläni on rekisteriin merkittyä verovelkaa. Yritykselläni on voimassa oleva maksujärjestely.
 • En ole saanut koronaepidemian vuoksi jaettua avustusta Ely-keskuksesta tai Business Finlandista. Mikäli olen näitä hakenut mutta en ole saanut päätöstä ja saan yksinyrittäjän koronatuen, olen velvollinen ilmoittamaan asiasta Ely-keskukseen tai Business Finlandiin
 • Minulla on mahdollisuus käyttää pankki- tai mobiilitunnistautumista.
 • Yrityksen virallinen tilinumero IBAN-muodossa, ilman välilyöntejä
 • Minulla on yrityksen nimenkirjoitusoikeus

Yksinyrittäjien koronatukeen täsmennyksiä: Business Finlandin koronatuet vaikuttavat, sivutulot ja eläketulot eivät

Työ- ja elinkeinoministeriö on tarkentanut yksinyrittäjien koronatukeen liittyvää ohjeistusta. Palkka- ja muut sivutulot eivät vaikuta tuen myöntämiseen, jos muut ehdot täyttyvät. Business Finlandilta koronatukea saaneille yksinyrittäjille ei tule myöntää yksinyrittäjien tukea. Ohjeistukseen on tehty myös muita päivityksiä: https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/yksinyrittajien-koronatukeen-tasmennyksia-business-finlandin-koronatuet-vaikuttavat-sivutulot-eiv-1 Ohjeistusta on tarkennettu jo aiemmin niin, että eläketulot eivät vaikuta yrittäjän päätoimisuuteen eivätkä ole este tuen myöntämiselle, jos muut ehdot täyttyvät: https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/yksinyrittajien-koronatukeen-tasmennyksia-elakelaiset-voivat-saada-tukea

TARVITTAVAT LIITTEET

Minulla on valmiina seuraavat hakemukseen tarvittavat  liitteet  (pdf, jpg- tai png -muodossa, kukin erillisinä liitteenä ko kohtaan)

 • Tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös TAI
  • Veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus TAI
  • Mikäli yrittäjä tekee kirjanpidon itse, jäljennökset kirjanpidosta ja yrittäjän vakuutus tietojen oikeellisuudesta TAI
  • Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen on toimitettava jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista
 • Jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista sen todentamiseksi, miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020
 • Selvitys liikevaihdon pienentymisestä koronatilanteen vuoksi  tällä lomakkeella LIIKEVAIHTOLOMAKE
 • Verovelkatodistus. Mikäli yrityksellä on verovelkaa tarvitaan verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Verovelkatodistuksen voit hankkia sähköisesti TÄÄLTÄ

YHTEENVETOA YKSINYRITTÄJÄN TOIMINTATUESTA 

 • Tukea voi hakea yksin taloudellista toimintaa harjoittava Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä
 • Yksinyrittäjäksi määritellään päätoiminen yrittäjä tai ammatinharjoittaja, mukaan lukien freelanceyrittäjä, jolla ei hakemushetkellä ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, ei lomautettunakaan.
 • Avustuksen myöntämisen ehtona on yksinyrittäjän osoittama merkittävä heikentynyt taloudellinen tilanne ja liikevaihdon alenema koronaviruksen takia
 • Tuki on harkinnanvarainen
 • Tukea ei voi myöntää, jos yritys on ollut taloudellisissa vaikeuksissa ennen koronakriisiä
 • Tukea ei voi myöntää yritykselle, jolla on verovalkoja ja  jos yrityksellä ei ole verohallinnon hyväksymää suunnitelmaa verovelan maksamiseksi
 • Tukea voi hakea rinnakkain yrittäjille tulossa olevan laajennetun työttömyystuen kanssa
 • Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 4 §:n mukaan veronalaisia elinkeinotuloja ovat elinkeinotoiminnassa rahana tai rahanarvoisena etuutena saadut tulot. Koska kyseessä olevia tukia/avustuksia ei ole erikseen säädetty verovapaiksi, nämä ovat yritykselle veronalaista tuloa. Kyseiset tulot ovat yritystoiminnasta saatavaa tuloa, joka on kirjattava kirjanpitoon tulona.  Kunnat ilmoittavat yksinyrittäjille maksamansa avustukset Verohallinnolle.

MIHIN TARKOITUKSEEN AVUSTUSTA VOI HAKEA?

 • Yksinyrittäjän avustuksessa kyse on 2 000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot.
 • Kertakorvausta myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa.
 • Osin tämän korvauksen avulla yksinyrittäjän on tarkoitus selviytyä koronavirusepidemian aiheuttamasta haastavasta taloustilanteesta.
 • Kertakorvaus voidaan myöntää 16.3.-31.8.2020 syntyneisiin kustannuksiin ja avustuksen viimeinen hakupäivä on 30.9.2020.
 • Kyse on laskennallisesta summasta, eikä avustuksen saajalla ole velvollisuutta esittää avustusta hakiessa tai jälkikäteen tositteita kustannusten syntymisestä

MITEN HAEN TOIMINTATUKEA?

Suosittelemme perehtymään HUOLELLA avustuksen hakuohjeisiin ja tarvittaviin liitetietoihin. Tekemällä hakemuksesi kerralla oikein, nopeutat päätöksentekoprosessia merkittävästi. 

Hakulomaketta ei voi tallentaa, joten huomioithan että sinulla on valmiina kaikki hakemuksen täyttöön vaadittava materiaali. Hakemuksen täyttämistä varten tarvitset mobiilivarmenteen tai pankkitunnukset.

Huomio! Palveluun tulee tunnistautua yksityishenkilön mobiilivarmenteella tai verkkopankkitunnuksella – ei yrityksen. Huomaathan myös, että Internet Explorer -selainta ei tueta tietoturvasyistä. Suosittelemme käyttämään esim. Google Chromea.

 

Mitä tietoja Hakulomakkeessa kysytään? 

 • Hakijan perustiedot:  mm. yritysmuoto, y-tunnus, YEL-vakuutusnumero, yritystoiminnan aloitusajankohta, pankkiyhteys (IBAN)
 • Toiminnan kuvaus: mm. tuotteet/palvelut, asiakkaat, miten koronavirus on vaikuttanut toimintaan
 • Hakijan aiemmin saamat de minimis -tuet kuluvan vuoden ja kahden edellisen verovuoden aikana. Katso tarkemmin de minimis-tukeen TÄSTÄ
 • Suunnitelma toiminnan vakauttamiseksi (miten yrittäjä aikoo käyttää saamansa avustuksen)

Yrittäjän täytyy hakiessaan vakuuttaa, että tiedot ovat oikeita. Jos yrittäjä tekee kirjanpidon itse, tietojen ei tarvitse olla kirjanpitäjän oikeaksi todistamia, mutta yrittäjän tulee vakuuttaa, että ne ovat oikeita.

 

Hakemukseen tunnistaudutaan pankkitunnuksilla/mobiilivarmenteella. 

Saat hakemuksen lähetettyäsi ruudulle vahvistuksen sen vastaanottamisesta, et kuitenkaan erillistä sähköpostia. Saat sähköpostitse ilmoituksen, kun hakemuksesi on otettu käsittelyyn.

 

Jos olet epävarma jostain kohdasta, soita yrityskehittäjillemme, ma – pe klo 8 – 16 ennen hakemuksen lähettämistä. Puutteellisesti täytetty hakemus aiheuttaa viivästystä päätösprosessiin ja maksatukseen.

 

Hakemukset käsitellään viivytyksettä saapumisjärjestyksessä. Päätöksestä ilmoitetaan sähköpostitse. Maksatus tapahtuu muutaman päivän sisällä päätöksestä.

Mikäli hakemus on kielteinen, hakijalle tulee viranhaltijapäätös perusteluineen ja valitusohjeineen.