Koulutusiltapäivä: Investoinneilla kasvua matkailuun

Tervetuloa Hotel Santa Clausiin 27. marraskuuta kuulemaan ja keskustelemaan matkailuinvestointien edistämisen haasteista ja mahdollisuuksista!

Matkailu on viime vuosina kasvanut huimaa vauhtia. Kuitenkaan kasvu, joka ei vaatisi tuekseen kehittämistoimia ja lisäinvestointeja, ei ole pitkällä aikajänteellä mahdollista. Suomeen suuntautuvan ulkomaisen matkailun määrää olisi mahdollista kasvattaa ja jopa kaksinkertaistaa suhteellisen nopeastikin, mutta se vaatii selvästi nopeampaa investointitahtia.

Suomen matkailuinvestointien määrä on viimeisen 10 vuoden aikana ollut vähäisempää verrattuna kansainvälisiin kilpailijamaihin. Kun esimerkiksi Tukholmaan lisättiin etupainotteisesti hotellikapasiteettia, seurasi siitä myös kasvua matkailuun. Kotimaisten matkailuinvestoijien määrä on vähäinen ja tarvetta onkin löytää ulkomaisia investoijia, jotka tuovat mukanaan uutta osaamista, uusia toimijoita verkostoineen sekä myös uusia asiakkaita.

Julkisten toimijoiden tukea tarvitaan matkailun investointien edistämiseksi niin pitkäntähtäimen investointien suunnitteluun, saavutettavuuden varmistamiseen, kaavoitukseen kuin investoreiden houkuttelemiseen.

TUTUSTU ILTAPÄIVÄN OHJELMAAN:

Tilaisuuden järjestävät yhdessä Business Finland Oy ja FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.

Lisätietoja koulutustilaisuuksista antavat: Tuija Tommila, tuija.tommila@businessfinland.fi Nina Vesterinen, nina.vesterinen@fcg.fi

Ilmoittautuminen:

Viimeistään 31.10.2018 TÄSTÄ LINKISTÄ: https://www.webropolsurveys.com/R/56580F48AAEE563F.par

Järjestäjä:

business finland