Suomen Yrittäjät, Kuntaliitto, Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ja Suomen Uusyrityskeskukset yhteistyöhön koronakriisin hoitamisessa

KUVA: SEKES

Suomen Yrittäjät, Kuntaliitto, SEKES  ja SUK ovat valmistelleet  yhteistyötapaa, jolla lisätään yrittäjille tarjottavaa neuvontaa ja luodaan yhteisiä toimintamalleja helpottamaan yrittäjiä ja yrityksiä tilanteen yli pääsemiksi

Nämä organisaatiot palvelevat normaalioloissa päivittäin yli tuhannen ammattilaisen voimin suomalaisia yrityksiä. Nyt on tärkeintä varmistaa resurssit yrittäjien tarvitsemaan akuuttiin neuvontaan ja osoittavat tähän resurssia muista toiminnoistaan.

Keinoina alkuvaiheessa ovat muun muassa:

  • suunnata nopeasti henkilöresursseja palvelemaan yrityksien neuvontaan akuutissa kriisitilanteessa
  • selvittää tarve ja mahdollisuus yhteistyöhön Finnveran ja ELY-keskusten kanssa yritysten rahoitushakemuksissa
  • selvittää missä asioissa tarvitaan yhteistyötä yrittäjiä edustavien organisaatioiden, kuntien, muiden kuntaorganisaatioiden ja eri viranomaisten kanssa.
  • tehdä selkeitä ohjeita ja suosituksia mm. kuntien ja yrittäjäyhdistysten väliseen yhteistyöhön poikkeusoloissa.

Organisaatiot korostavat, että ihmisten terveys on ensisijalla, mutta nyt samalla on nähtävä myös kulman taakse. Yhtään elinkelpoista yritystä ei saa kaataa tässä poikkeustilanteessa ja kaikki mahdolliset vanhat ja uudet keinot on otettava täysimääräisinä erittäin nopeasti käyttöön.

Lisätiedot:
Anssi Kujala, varatoimitusjohtaja, Suomen Yrittäjät, 0400 567 925  www.yrittajat.fi

Minna Karhunen, toimitusjohtaja, Kuntaliitto +358 9 771 2000 www.kuntaliitto.fi

Jaakko Helenius, toiminnanjohtaja SEKES ry, 0500 498 020  https://www.sekes.fi/  

Susanna Kallama, toimitusjohtaja  puh. 040 587 2445, www.uusyrityskeskus.fi