Rovaniemen poikkeusolojen johtoryhmä käsitteli yrityksille suunnattavaa kaupungin tukipakettia – kaupunginhallitus päättää toimista 30.3.

Rovaniemen poikkeusolojen johtoryhmä sai 27.3. tilannekatsauksen koronavirustilanteesta ja kävi läpi kaupungin toimintaa ja varautumista. Johtoryhmä käsitteli myös mm. esitystä paikallisten yritysten tukemiseksi.

Kaupunki tukemassa yrittäjiä monella tapaa

Poikkeusolojen johtoryhmä kävi perjantaina läpi myös esityksiä kaupungin yritystoiminnan tukipaketiksi. Kaupunginjohtaja esittää kaupunginhallitukselle monia tärkeitä toimenpiteitä, joilla paikallisia yrityksiä autetaan koronavirustilanteen aiheuttamassa ahdingossa.

Listassa on muun muassa julkisten hankintojen aikaistamista ja kohdistamista paikallisiin yrittäjiin hankintalain ja kilpailulainsäädännön puitteissa, vuokrien maksuaikojen pidennyksiä tai vuokranalennuksia sellaisille pienyrittäjille, jotka supistavat toimintaansa, keskeyttävät toimintansa tai sulkevat toimitilansa.

Myyntilaskujen laskuttamista voitaisiin lykätä ja sopia pidempiä maksuehtoja. Myös jo laskutetuille ja maksamattomille saataville voitaisiin myöntää maksuaikojen pidennyksiä. Myös konserniyhtiöiden olisi tehtävä suunnitelma yritysten toimintaa tukevista toimenpiteistä. Kaupunki on myös aikaistamassa yrityspalvelusetelin käyttöönottoa.

Kaupungin yrityspalvelut avustavat yrityksiä erityisesti valtion luomien uusien tukitoimien hakemisessa. Kaupunki varautuu tarpeellisiin rahoitusjärjestelyihin  omien konsernin yhtiöiden osalta.

– Rovaniemen yritystoiminta on ollut hyvässä ja vahvassa kehitysvaiheessa ennen koronavirusepidemiaa. Nyt on tärkeää myös kaupungin auttaa ja tukea Rovaniemellä toimivia yrityksiä tämän kriisin yli. Näin varmistettaisiin liiketoiminnan ja työllisyyden nopea elpyminen loppuvuotta kohden, kun tilanne taas selkeytyy, korostaa kaupunginjohtaja Esko Lotvonen.

Esitettävät tukitoimet yrityksille:

Hankinnat

 • Rovaniemen kaupungin yksiköt aikaistavat tälle vuodelle suunniteltuja, välttämättömiksi katsomiaan hankintoja.

 • Hankinnat pyritään kohdistamaan paikallisiin yrityksiin hankintalaki ja kilpailulainsäädäntö huomioiden. Joustavammat menettelyt kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa.

 • Pienhankintoja pyritään suuntaamaan paikallisille toimijoille, huolto- ja toimintavarmuus huomioiden.

 • Isommat hankinnat pyritään jakamaan osiin mahdollisuuksien mukaan.

 • Tiedonkulkua tarjouspyynnöistä tehostetaan.

 • Nykyisten sopimusten ehtoja pyritään kohtuullistamaan mahdollisuuksien mukaan.

Tukitoimet kaupungin omistamien tilojen vuokralaisille

 • Yritystilojen vuokrien ja yritysten maanvuokrien maksuun voidaan tarvittaessa myöntää maksuaikojen pidennyksiä tai vuokranalennuksia sellaisille pienyrittäjille, jotka joutuvat supistamaan toimintaansa, keskeyttämään toimintansa tai kokonaan sulkemaan toimitilansa koronatilanteesta johtuen. Vuokrahuojennuksen kesto riippuu koronakriisin pituudesta, ja se sovitellaan erikseen yrityskohtaisesti. Em. tilanteessa myös kertyneiden vuokrarästien määrään on mahdollisuus anoa helpotusta yritystoiminnan ollessa muutoin tervettä.

Yrityspalvelut

 • Toukokuussa käyttöönotettavaa yrityspalveluseteliä voidaan myöntää etupainotteisesti. Palvelutuottaja voi laskuttaa jo palvelun käynnistymisvaiheessa puolet setelin määrästä ja sitä vastaavan alv:n.

 • Yrityspalvelujen toimijat tehostavat viestintää palveluistaan ja kehittävät palveluitaan.

 • Yritysten neuvontapalveluissa korostuvat ELY:n, Business Finlandin ja Finnveran uudet korona-tukivälineet.

 • Yksinyrittäjien tilanteen tukemiseen kohdennettavien toimien neuvonta varmistetaan yhteistyössä valtion viranomaisten kanssa.

 • Yrityspalvelujen toimijat selvittävät Rovaniemen kylien kehittämissäätiön mahdollisuudet tukitoimenpiteisiin poikkeusaikana rahoitusmahdolisuuksien mukaisesti.

Yleiset 

 • Kaupungin tytäryhteisöt laativat omalta osaltaan yhteisökohtaiset suunnitelmat toimenpiteistään yritystoiminnan tukemiseksi mahdollisimman nopeasti, noudattaen nyt kaupungin hyväksymiä linjauksia.

 • Kaupungin tytäryhteisöjen rahoitustarve turvataan korona-epidemian ongelmien johdosta.

 • Kaupungin ostolaskujen maksuja yrityksille voidaan aikaistaa.

 • Myyntilaskujen laskuttamista voidaan lykätä ja niille sopia pidempiä maksuehtoja. Myös jo laskutetuille ja maksamattomille saataville voidaan myöntää maksuaikojen pidennyksiä, max 90 pv.

 • Kaupunkimarkkininointia kehitetään ja toteutetaan uuden brändin pohjalta. Suunnitellaan ja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhteisiä asukas- ja yrityskampanjoita.

Vetoomukset

 • Kaupunki vetoaa paikallisiin yrityksiin, että ne toteuttavat mahdollisuuksiensa mukaan kunnan edellä linjaamia toimenpiteitä myös omassa toiminnassaan.

 • Kaupunki vetoaa kuntalaisiin, että jokainen pyrkii ostokäyttäytymisessään huomioimaan paikallisten yritysten palvelut ja tarjonnan.

LISÄTIETOJA:
Elinvoimatoimiala:
Toimialajohtaja Jukka Kujala, jukka.kujala@rovaniemi.fi, p. 040 640 2718