Rovaniemen elinvoima kehittyi vahvasti vuonna 2019

Vuoden 2019 elinkeinoelämän tilanne Rovaniemellä on kokonaisuutena hyvä. Viimeisimpien tilastojen mukaan Rovaniemen kaikkien yritysten liikevaihto kasvoi 2,3 prosenttia ja henkilöstömäärä 1,7 prosenttia. Eniten liikevaihto kasvoi majoitus- ja ravitsemustoiminnassa sekä rakentamisen toimialalla, joissa liikevaihto kasvoi lähes 10 prosenttia. Myös rakentaminen on kaupungissa jatkunut vilkkaana.

Lokakuun 2019 tilastojen mukaan työttömyys on vähentynyt Rovaniemellä koko maan keskiarvoa enemmän. Työttömyysaste on tällä hetkellä 9,3 prosenttia ja se on alhaisimmillaan 30 vuoteen.

Matkailu on kasvanut vahvasti vuodesta 2016 lähtien ja kasvu jatkui edelleen vuonna 2019. Kansainvälisten matkailijoiden yli 20 prosentit kasvuluvut vuosilta 2016-2017 ovat taittuneet, mutta ovat edelleen hyvät. Kotimaisten matkailijoiden määrä on kasvanut voimakkaasti. Kotimaisten matkailijoiden rekisteröidyt yöpymiset ovat kasvaneet 17 % ja ulkomaalaisten 11 % verrattuna vuoteen 2018.

Rekisteröity majoituskapasiteetti on kasvanut vuoden 2019 aikana yhdellä uudella majoitusliikkeellä, joita oli Rovaniemellä lokakuussa 2019 yhteensä 23 kappaletta. AirBnB-majoituksen määrä vaihtelee kuukausittain. Lokakuussa AirBnB-tarjontaa oli 14 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Rovaniemellä on tehty strategiaan pohjautuva kasvuohjelma vuosille 2018-2020. Ohjelmaan on kirjattu keskeiset elinvoimaa lisäävät toimenpiteet, joiden toteuttamisesta vastaa kaupunki.