Rovaniemen kaupunki suunnittelee Rovaniemen Kehitys Oy:n toiminnan siirtämistä kaupungin vastuulle ja Rovaniemen Kehitys Oy:ltä ostettujen palvelujen palauttamista kaupungin omaksi toiminnaksi 1.1.2020 alkaen. Kaupunki vastaisi muutoksen jälkeen yritysten yleisluontoisesta neuvontapalvelusta, elinkeinojen toimintaympäristön kehittämisestä sekä elinvoiman markkinointiviestinnästä.

Yritysten kasvun, kansainvälistymisen ja omistajanvaihdosten tukemiseksi valmistellaan yrityspalvelusetelin käyttöönottoa. Palveluseteli on Rovaniemen kaupungin sitoumus korvata asiakkaan puolesta osa ulkopuolisen palveluntuottajan suorittaman palvelun hinnasta.

Rovaniemen Kehitys Oy:n työntekijät siirtyisivät 1.1.2020 alkaen Rovaniemen kaupungin palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Kaupunki suunnittelee uudelleenorganisoivansa kaupungin elinkeinopalveluiden toiminnan ja tehtävät sekä siirtyvän että olemassa olevan henkilöstön osalta. Valmisteluun liittyvät yhteistoimintaneuvottelut aloitettiin 15.11.2019. Neuvottelut koskevat yhteensä 9 henkilöä. Neuvottelujen on suunniteltu päättyvän 29.11.2019.

Suunnitellut toimenpiteet voisivat johtaa toteutuessaan yhteensä enintään neljän työntekijän irtisanomiseen. Asian valmistelun taustalla on kaupunginhallituksen hyväksymä toiminnan ja talouden uudistamisohjelma sekä kaupunginvaltuuston hyväksymä vuoden 2020 talousarvio.

Lisätietoja:
Jukka Kujala, Rovaniemen kaupungin elinvoimajohtaja, 040-6402718, jukka.kujala@rovaniemi.fi
Antti Määttä, Rovaniemen kaupungin vt. henkilöstöjohtaja, 040-7013595, antti.maatta@rovaniemi.fi

Rovaniemen kaupunki on 62 000 asukkaan luovasti lappilainen ja aidosti kansainvälinen, monipuolisten palveluiden ja rajattomien mahdollisuuksien voimakkaasti kehittyvä arktinen pääkaupunki. Kaupungissa on hyvät harrastusmahdollisuudet ja luonto lähellä. Rovaniemi on Joulupukin virallinen kotikaupunki.