YRITYSPALVELUSETELILLÄ APUA YRITYKSEN KEHITTÄMISEEN

Rovaniemen kaupunki ottaa käyttöön yrityspalvelusetelin 1.5.2020 alkaen.

Palveluntuottajaksi hakeutuminen käynnistyy jo aiemmin, 1.4.2020 alkaen, yrityspalvelusetelin haku avautuu 1.5.2020 alkaen. Yrityspalveluseteli toimii kaupungin elinkeinopolitiikan välineenä, jonka tarkoitus on tukea rovaniemeläisten pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä ja auttaa omistajanvaihdostilanteissa. Samalla seteli edesauttaa yksityisten yrityspalvelumarkkinoiden kehittymistä Rovaniemen seudulla.

Seteli täydentää muita julkisrahoitteisia asiantuntijapalveluita, kuten ELY-keskuksen palveluja, ja on ketterä instrumentti rovaniemeläisten pk-yritysten tarpeisiin. Yrityspalvelusetelin tavoitteena on osaltaan tukea yritysten kehittämistoiminnan jatkumista tai aktivoitumista sekä yritysten liikevaihdon ja työpaikkojen kasvua.

Mikäli et juuri nyt tavoittanut neuvojiamme, lähetäthän yhteydenottopyynnön osoitteeseen info@businessrovaniemi.fi. Otamme Sinuun yhteyttä viipymättä.

Mihin yrityspalveluseteli on tarkoitettu?

Yrityspalveluseteli on Rovaniemen kaupungin sitoumus korvata asiakkaan puolesta osa palveluntuottajan suorittaman palvelun hinnasta ennalta määrättyyn arvoon saakka. Asiakasyritys tekee itsenäisesti valinnan siitä, keneltä se hankkii setelillä rahoitettavan palvelun. Setelin myöntäjänä toimiva Rovaniemen kaupunki ei vastaa asiakkaan tekemästä valinnasta. Yrityspalveluseteli tulee olla myönnetty ennen kuin palvelu voidaan suorittaa. Palveluntuottaja ja palvelua setelillä hankkiva asiakasyritys sopivat keskenään palvelun tuottamisen ehdoista, setelin myöntäjä Rovaniemen kaupunki ei ole sopimusosapuoli.

Yrityspalvelusetelillä rahoitetaan yrityksen kehittämistoimenpiteitä. Kehittämistoimenpiteillä tarkoitetaan yritykseen pitkäkestoisesti vaikuttavia, strategisesti merkittäviä ja yrityksen toiminnan uudistamista tukevia toimia. Yrityspalvelusetelillä voidaan hankkia seuraavia yritystoiminnan kehittämiseen liittyviä asiantuntijapalveluita:

– Kansainvälistymisen suunnittelu ja markkinaselvitykset

– Kansainvälistymiseen liittyvät messuosallistumiset (ulkomaat ja kotimaan); osallistumismaksu, osastopaikkamaksu ja matkat

– Kasvuun liittyvät rahoitus- ja investointisuunnitelmat, sekä hakemukset

– Taloushallinnon kehittämisen palvelut

– Kasvuun liittyvä laki- ja sopimusneuvonta

– Kasvuun tähtäävät neuvonanto ja selvityspalvelut yrityksien hallituksille ja johtoryhmille

– Yrityksen strategia ja johtaminen

– Tuotekehitys, tuotteistaminen ja palvelumuotoilu

– Myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen liittyvät palvelut

– Omistajanvaihdokseen liittyvät arvonmääritykset, laki- ja sopimusneuvonta

 

Mikäli yrityksesi toimii Rovaniemen maaseutualueella, tutustu myös Kylien kehittämissäätiön Yritysseteliin täältä 

 

Minkä arvoinen yrityspalveluseteli on? Omavastuu 20 %.

Rovaniemen kaupungin myöntämän yrityspalvelusetelin palvelun arvo on

  • 2.500 euroa (alv 0%) tai
  • 5.000 euroa (alv 0 %)

josta yritysten omavastuuosuus on 20%.  (500 euroa tai 1000 euroa). Yrityspalveluseteli on voimassa 6 kk.

Tänä vuonna on päätetty jakaa Business Rovaniemen kautta 150 000 euroa. Palvelusetelin tarkoitus on tukea rovaniemeläisten pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä ja auttaa omistajanvaihdostilanteissa.

Myöntämisestä päättää Business Rovaniemi eli Rovaniemen kaupungin elinkeino- ja yrityspalvelut.

Miten haen yrityspalvelusetelin palveluntuottajaksi?

Palveluntuottajalla tarkoitetaan yritystä, joka tuottaa yrityspalvelusetelillä haettavan palvelun. Palveluntuottajiksi hyväksytyt yritykset rekisteröidään Vaana -palvelusetelijärjestelmään, jota Rovaniemen kaupunki jo ennestään hyödyntää. Yrityspalvelusetelin palveluntuottajaksi voidaan hyväksyä yritys, joka täyttää tilaajavastuulain mukaiset kriteerit. Palveluntuottajaksi hakeutuminen tehdään Business Rovaniemelle alla olevan linkin kautta.

Käytännössä palveluntuottajan edellytetään rekisteröityvän ns. Luotettava Kumppani -palveluun (www.tilaajavastuu.fi), josta setelin myöntäjä voi tarkastaa em. kriteereiden täyttymisen. Hakuaika palvelusetelituottajaksi on jatkuva.

Haku palvelun tuottajaksi on käynnistynyt 1.4.2020. Löydät hakulomakkeen tästä: HAKU PALVELUNTUOTTAJAKSI

 

Voiko minun yritykseni hakea seteliä?

Hyvin mahdollisesti kyllä, mutta yrityspalvelusetelin saamiselle on kuitenkin tiettyjä ehtoja ja kriteereitä. Seteliä voi hakea rovaniemeläinen pk-yritys (y-tunnus), jolla on tavoite kasvuun tai kansainvälistymiseen, tarve yrityksen uudistumiselle ja/tai strategiselle kehittämiselle.

Ennen hakemuksen jättämistä hakijayrityksen kannattaa käydä tutustumassa hyväksyttyjen palveluntuottajien palvelutuotteisiin alle päivittyvän linkin kautta. Linkin päivitys tehdään 30.4.2020 mennessä palveluntuottajien hakuprosessin edetessä.

Yritys, jolle yrityspalveluseteli on myönnetty, valitsee itsenäisesti haluamansa palveluntuottajan Vaana.fi-palveluntuottajajärjestelmästä. Palveluntuottaja ja asiakasyritys sopivat keskenään palvelun tuottamisen ehdoista.

 

Hienoa, kuinka voin tehdä hakemuksen?

Voit hakea yrityspalveluseteliä täyttämällä asiakasyrityksille laaditun hakemuslomakkeen.

Täytä yrityssetelihakemus tästä: päivittyy myöhemmin, haku käynnistyy 1.5. 2020

 

Miten palveluseteli toimii?

Tarkempia tietoja Rovaniemen yrityspalvelusetelistä laskutusohjeineen  

Tutustu yrityspalvelusetelin ohjekirjaan:  päivittyy myöhemmin

Alla oleva kuva kertoo, miten yrityspalveluseteli etenee prosessina. Kysy tarvittaessa lisätietoja yrityskehittäjiltämme.