Kehittämishankkeet

Rovaniemen Kehitys Oy käynnistää ja toteuttaa erilaisia yritysten toimintaa kehittäviä hankkeita sekä auttaa tarkoituksenmukaisten rahoituskanavien löytämisessä ja hyödyntämisessä.

Rovaniemen Kehitys Oy:n omat hankkeet vastaavat aina seudun yritysten tarpeisiin. Toimimme myös yhteistyökumppaneina erilaisissa yritys- ja kehittämishankkeissa. Meillä on yli kymmenen vuoden ja kolmen ohjelmakauden kokemus kehittämishankkeiden suunnittelusta ja toteutuksesta.  Tänä päivänä painotamme entistä voimakkaammin  eri kokoisten yritysten kasvua sekä kansainvälistymistä.

Palvelu- ja rahoituskanavia

Täältä löydät Ely-keskuksen, TE-toimiston ja Tekesin palvelu- ja rahoitusmahdollisuudet pk-yritysten kilpailukyvyn, laadun ja tuottavuuden tukemiseksi.
Palvelukartta 2018

 

Rahoituskanavia

Yritysten toimintaa tukeviin kehittämishankkeisiin on tarjolla useita eri rahoituskanavia. Kauttamme saat lisätietoja ja oikeat yhteydet eri rahoittajiin sekä Suomessa että EU-tasolla.

ELY-keskuksen  kehittämisavustus

ELY-logo ELY -keskus myöntää yrityksille kehittämisavusta yrityksen pitkän aikavälin kilpailukykyä parantaviin hankkeisiin tai kun yritys aloittaa toimintansa, laajentaa tai kehittää sitä merkittävästi.
Lue lisää yrityksen kehittämisavustuksesta.

 

Leader-rahoitus

leader-perapohjolaLeader-rahoituksella voidaan tukea mm. yritysten perustamista ja investointeja, kylien elinvoimaisuutta sekä kansainvälistä toimintaa.
Lue lisää Leader-rahoituksesta

 


Tekesin rahoitus yrityksille

Tekes_logo_sininenTekes rahoittaa yritysten kehitysprojekteja, joilla tavoitellaan kasvua ja liiketoiminnan uudistamista.
Lue lisää Tekesin rahoituksesta. 

 

 

 

Kehittämishankkeet

Lapland Food Club
Lue lisää hankkeesta >>

logot-288x70

 

Arctic Business Concept (ABC) – Arktisten kaivannais- ja teollisuuspalveluyritysten klusteri
Lue lisää hankkeesta>>

logot-288x70

 

 

Arctic Smartness Excellence (ASE) – hanke
Lue lisää hankkeesta>>

logot-288x70