Käytännön neuvoja yrittäjälle

Onko sinulla mielessä yrityksen perustaminen tai kehittäminen? Älä pähkäile yksin. Business Rovaniemi tarjoaa neuvoja kaikkeen yritysidean arvioinnista toimitilojen löytämiseen helposti yhdestä paikasta. Palvelumme on luottamuksellista ja maksutonta.

Kysy meiltä:

 • yritys- ja liikeideasta
 • kannattavuudesta
 • yritysmuodoista
 • luvista ja ilmoituksista
 • rahoituksesta
 • toimitiloista
 • investoinnista ja sijoittajista
 • kehittämishankkeista
 • EU-rahoituksista
 • kansainvälistymismahdollisuuksista
 • yrityksesi viestinnästä ja näkyvyydestä
 • sähköisistä työkaluista

Business Rovaniemi on yrityksesi huoltoasema, josta saa kaikki palvelut asiantuntemuksella


Yrittäjille henkilökohtaista neuvontaa ja sparrausta

 

Business Rovaniemen yritysneuvojat auttavat akuuteissa yrityksen kehittämis- ja rahoitustarpeissa henkilökohtaisesti. Kun kaipaat tukea ja sparrausta rahoitushakemusten kirjoittamiseen ja kehitysideoiden miettimiseen, otathan ensisijaisesti yhteyttä yritysneuvojiimme.

Mikäli et juuri nyt tavoittanut neuvojiamme, lähetäthän yhteydenottopyynnön osoitteeseen info@businessrovaniemi.fi. Otamme Sinuun yhteyttä viipymättä.

TOIMINTAOHJEITAMME LYHYESTI

Yrittäjille on koottu selkeä muistipaketti eri tavoista, joilla selvitä koronan vaikutuksista. Perehdy alla olevaan listaan ja ota tarvittaessa yhteyttä. Autamme eteenpäin.

Muistipaketin löydät tästä:  Koronatilanteesta selviäminen

 

KAIKKI KORONASTA YRITTÄJÄLLE

Löydä kattava tietopaketti oheisesta kuvalinkistä:


 

KUSTANNUSTUKIHAKEMUS VALTIONKONTTORILLE

Uutta kustannustukea voi hakea suoraan Valtiokonttorista. Hakuaika on  7.7.-31.08.2020. Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Tukeen vaikuttavat yrityksen kiinteät kustannukset sekä palkkakustannukset tukikaudelta 1.4.-31.5.2020.

Yritysten lisäksi säätiöt ja yhdistykset, joilla on liiketoimintaa, voivat saada tukea.

Lue lisää ja täytä sähköinen hakemus TÄÄLTÄ

Valtiokonttorin sivulta löytyy myös webinaaritallenne kustannustuesta: TÄÄLTÄ

 

YKSINYRITTÄJILLE

Onko koronavirus vaikuttanut tulojesi muodostumiseen? Yksinyrittäjän 2.000 euron toimintatuesta lisätietoa Työ- ja elinkeinomisteriön sivuilla TÄÄLTÄ

Yrittäjä voi hakea sekä yksinyrittäjän tukea että työttömyysturvaa. Niitä ei soviteta yhteen, eli toisen saaminen ei vaikuta toisen saamiseen tai sen määrään. Yksinyrittäjän tuessa on kyse 2000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, joita ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut liiketoiminnan kulut.

Lisätietoa ja linkki hakemukseen nyt TÄÄLTÄ

YRITTÄJÄN MUUTOSTURVAA LAPIN TE-PALVELUISTA: 

Yrittäjä voi saada työmarkkinatukea vuoden loppuun

Kela on voinut maksaa yrittäjille työmarkkinatukea maaliskuun puolivälistä alkaen, jos yritystoiminta on kärsinyt koronaepidemian vuoksi. Oikeus tukeen jatkuu 31.12.2020 asti.

Yrittäjällä on oikeus Kelan maksamaan työmarkkinatukeen 31.12.2020 asti, jos päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai tulot ovat vähentyneet koronaepidemian vuoksi. Tukea voi saada yritysmuodosta riippumatta, eikä yritystoimintaa tarvitse lopettaa. Työmarkkinatuen takautuva hakuaika on 3 kuukautta.

Jos tarve tukeen jatkuu 1.7.2020 jälkeen

Jos yrittäjä ei ole koronaepidemian takia vielä työllistynyt takaisin yritystoimintaansa tai tilanne ei ole muuten muuttunut 1.7. alkaen, TE-palvelut on yhteydessä yrittäjään ja tarkistaa tämän tilanteen. TE-palvelut antaa Kelalle tarvittaessa uuden työvoimapoliittisen lausunnon yrittäjän oikeudesta tukeen.

Jos yrittäjä on asioinut TE-palveluiden kanssa lähiaikoina ja tiedot ovat ajan tasalla, TE-palvelut voi antaa lausunnon myös ilman yhteydenottoa yrittäjään.

Kela saa lausunnossa tiedon siitä, täyttyvätkö ehdot tuen maksamiselle myös 1.7. alkaen. Kela on tarvittaessa yhteydessä yrittäjään ja pyytää arvioimaan yritystoiminnan tulot lausunnon mukaiselta ajalta. Jos yrittäjän työttömyys jatkuu, hänen pitää lisäksi täyttää säännöllisesti työttömyysajan ilmoitus Kelan asiointipalvelussa.

Uusi hakija ilmoittautuu ensin TE-palveluihin

Jos yrittäjä ei ole aikaisemmin hakenut yrittäjän väliaikaista työmarkkinatukea ja haluaa hakea sitä nyt, hänen pitää ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluihin. Sen jälkeen yrittäjä voi täyttää työttömyysetuushakemuksen Kelan asiointipalvelussa. Hakemuksessa pyydetään arvio keskimääräisistä yritystoiminnan tuloista ajalta, jolta yrittäjä hakee tukea.

Jos yrittäjällä on tuloja, ne sovitellaan yhteen työmarkkinatuen kanssa. Yrittäjä on voinut 1.6. alkaen ansaita tuen ohessa 500 euroa ilman että se vähentää työttömyysetuutta. Työttömyysetuuden suojaosa, jota on väliaikaisesti korotettu, palautuu 300 euroon marraskuun alussa.

Yli 32 000 tuen saajaa kevään aikana

Työmarkkinatukea sai huhti- ja toukokuun aikana yhteensä noin 32 600 yrittäjää. Kolmasosa tuen saajista oli Uudeltamaalta ja yli puolet tuen saajista yli 45-vuotiaita yrittäjiä. Naisia oli tuen saajista hieman enemmän kuin miehiä. Kela oli maksanut yrittäjän työmarkkinatukea toukokuun loppuun mennessä lähes 35,5 miljoonaa euroa.

Lisätietoja asiakkaille:

TE-palvelujen tiedote: Yrittäjä: Jos oikeutesi työmarkkinatukeen saa jatkoaikaa, TE-toimisto on sinuun yhteydessä

 

Puhelinpalvelu työnantajille

Maksuton puhelinpalvelu lappilaisille työnantajille on avoinna maanantaista perjantaihin kello 9–16.

Palvelun tavoittaa numerosta 0800 040 25

 

ELY-KESKUKSEN KORONA-AJAN TUKEA

Analyysi-palvelu maksaa normaalisti yritykselle 220 euroa + alv/päivä ja Konsultointi-palvelu 300 euroa + alv/päivä. Toistaiseksi molemmat palvelut maksavat yritykselle 30 euroa/päivä.

Lisätietoja täältä

Business Finlandin ja ELY-keskusten koronahaut päättyneet 8.6.2020!

Hakujonojen sulkemisen ajankohta on ollut 8.6.2020 klo 16.15. Kaikki hakujonon sulkemiseen 8.6.2020 mennessä jätetyt hakemukset käsitellään koronatukisäädösten mukaisesti. Jonon sulkemisen jälkeen palataan normaaliin kehittämisavustusten hakumenettelyyn.

Lisätietoa täältä

 

TUET JA HYVITYKSET RAVITSEMISYRITYKSILLE:  

Osa ravintolatuesta maksetaan joukkomaksatuksena, osaa pitää hakea!

Ravitsemisliiketoimintaa rajoitettiin lainsäädännöllä voimakkaasti koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi 4.4. – 31.5.2020 väliseksi ajaksi. Eduskunta edellytti rajoitukset hyväksyessään kohtuullisten kustannusten kompensointia ja toimia, joilla lievennetään vaikutuksia. Malli koostuu kahdesta toisiaan täydentävästä osasta ja joita on mahdollista saada kumpaakin.

Hyvitys toiminnan rajoittamisesta

Hyvitystä voivat saada sellaiset yritykset, joiden rajoitusvelvoitteen 4.4. – 31.5.2020 aikainen keskimyynti on ollut pienempi yritystoiminnan luonteen mukaisesti tarkasteltuna joko

 • vuoden 2020 tammi-helmikuun tai
 • vuoden 2019 huhti-toukokuun keskimyyntiin verrattuna.

Tarkastelu tehdään siltä ajanjaksolta, joka on ollut hakijan kannalta suurempi. Tuen piirissä eivät ole henkilöstöravintolat, joiden toimintaa ei ole rajoitettu.

Hyvityksen määrä on vertailuajankohdan myynnistä 15 %, mikäli myynitä on enintään 1 milj. ja sitä suuremmasta myynnistä hyvitys on 5 %.  Hyvityksen enimmäismäärä on 500 000 euroa. Hyvitystä maksetaan rajoitusvelvoitteen ajalta yhteensä 58 päivältä. Taustatietona käytetään yrityksen verottajalle arvonlisäverotuksessaan ilmoittamaa tietoa.

Hyvitys suoritetaan pääsääntöisesti ilman hakemusta nk. joukkomaksatuksena. Taustatietona käytetään yrityksen verottajalle arvonlisäverotuksessaan ilmoittamaa tietoa.

Tarkista oletko automaattisesti maksettavan joukkomaksatuksen piirissä https://mara.ahtp.fi/  

 

Tuki uudelleentyöllistämiseen

Uudelleentyöllistämisen tuella tuetaan ravitsemisyritysten valmiutta ja kykyä työllistää työntekijöitä koronaepidemiaa edeltänyttä tilannetta vastaavalle tasolle toiminnan käynnistyessä rajoitusajan jälkeen. Tukea on mahdollista saada enintään siitä työntekijämäärästä, joka yrityksellä on ollut helmikuussa 2020 laskennallisesti kokoaikaisessa työsuhteessa.

Tukea voidaan maksaa myös henkilöstöpalveluyritysten kautta vuokratyönä tai alihankintana hankitun työn osalta, kutakin tuen piiriin luettavaa työntekijää kohden 1 000 euroa. Tukea maksetaan tällöin vuokratyöntekijästä, jota kohden laskutus on vähintään 4500 euroa, tai laskuttava yritys on maksanut palkkaa vähintään 2 500 euroa rajoitusvelvoitteen päättymistä seuraavan kolmen kuukauden ajalta.

Tuki myönnetään ja maksetaan yrityksen hakemuksesta jo ennen kuin yritys on tosiasiallisesti maksanut palkan työntekijälle tai laskun henkilöstöpalveluyritykselle.

Maksaminen perustuu yrityksen ilmoittamaan työntekijämäärään.  Edellytyksenä on, että yritys sitoutuu tukea hakiessaan maksamaan palkkaa tuen saamisen edellytyksenä olevan määrän ja ottamaan vuokratyöntekijöitä ilmoittamansa määrän. Avustuksen käyttö selvitetään KEHA-keskuksen toimesta jälkikäteen valvontatoimilla.

Hakemus on jätettävä viimeistään 31.10.2020.

Sähköiseen asiointipalveluun

Lisätietoja:

https://www.keha-keskus.fi/poikkeusrahoitus/mara/

https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-tuesta-ja-hyvityksesta-ravintoloille

 

KELAN PALVELUISTA

Yrittäjä voi saada Kelasta edellä jo mainitun väliaikaisen työttömyysturvan (ks. kohta Yrittäjän muutosturvaa Lapin TE-palveluista) ohella myös asumistukea tai perustoimeentulotukea: https://www.kela.fi/yrittajat?inheritRedirect=true

Tartuntapäivärahasta
Tartuntapäivärahaa ilman omavastuuaikaa KELALTA saa seuraavissa tilanteissa:
● Työntekijä tai hänen alle 16-vuotias lapsi on määrätty tartuntataudeista vastaavan
lääkärin toimesta karanteeniin.
● Työntekijä välittömässä läheisyydessä koronaan sairastuneen kanssa ja on määrätty
tartuntataudeista vastaavan lääkärin toimesta karanteeniin.
Vaikka henkilöllä todettaisiin korona, ei se automaattisesti tällä hetkellä oikeuta
tartuntapäivärahaan, vaan taustalla tulee olla määräys karanteeniin.
● Yrittäjä voi saada tartuntatautipäivärahaa samoilla edellytyksillä. Päiväraha määräytyy
YEL-työtulon perusteella.

Kelan ohjeistus tartuntantapäivärahan korvaavuudesta (Koskee vain karanteeniin
määrättyjä)
– Ylen artikkeli:  ”Kuusi kysymystä ja vastausta töihin menosta koronaviruksen jyllätessä”

 

VEROHALLINNON PALVELUISTA

Veroihin liittyvät ohjeistukset sekä verohallinnon vastaantulot löydät täältä (tämä voi kehittyä
lähipäivinä, joten laita seurantaan): Koronatilanne: Verohallinto tukee yrityksiä

 

ROVANIEMEN KAUPUNGIN TUKITOIMET YRITYKSILLE

Kaupunginhallituksen 30.3.2020 hyväksymä tukipaketti sisältää muun muassa hankintojen aikaistamista ja kohdistamista paikallisiin yrittäjiin, vuokrien maksuaikojen pidennyksiä ja joustoja laskujen maksuehtoihin.

Päätetyt tukitoimet yrityksille:

Hankinnat

 • Rovaniemen kaupungin yksiköt aikaistavat tälle vuodelle suunniteltuja, välttämättömiksi katsomiaan hankintoja.
 • Hankinnat pyritään kohdistamaan paikallisiin yrityksiin hankintalaki ja kilpailulainsäädäntö huomioiden. Joustavammat menettelyt kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa.
 • Pienhankintoja pyritään suuntaamaan paikallisille toimijoille, huolto- ja toimintavarmuus huomioiden.
 • Isommat hankinnat pyritään jakamaan osiin mahdollisuuksien mukaan.
 • Tiedonkulkua tarjouspyynnöistä tehostetaan.
 • Nykyisten sopimusten ehtoja pyritään kohtuullistamaan mahdollisuuksien mukaan.

Tukitoimet kaupungin omistamien tilojen vuokralaisille

 • Yritystilojen vuokrien ja yritysten maanvuokrien maksuun voidaan tarvittaessa myöntää maksuaikojen pidennyksiä kolmen kuukauden ajaksi tai vuokranalennuksia sellaisille pienyrittäjille, jotka joutuvat supistamaan toimintaansa, keskeyttämään toimintansa tai kokonaan sulkemaan toimitilansa koronatilanteesta johtuen. Vuokrahuojennuksen kesto riippuu koronakriisin pituudesta, ja se sovitellaan erikseen yrityskohtaisesti. Em. tilanteessa myös kertyneiden vuokrarästien määrään on mahdollisuus anoa helpotusta yritystoiminnan ollessa muutoin tervettä.

Yrityspalvelut

 • Toukokuussa käyttöönotettavaa yrityspalveluseteliä voidaan myöntää etupainotteisesti. Palvelutuottaja voi laskuttaa jo palvelun käynnistymisvaiheessa puolet setelin määrästä ja sitä vastaavan alv:n.
 • Yrityspalvelujen toimijat tehostavat viestintää palveluistaan ja kehittävät palveluitaan.
 • Yritysten neuvontapalveluissa korostuvat ELY:n, Business Finlandin ja Finnveran uudet korona-tukivälineet.
 • Yksinyrittäjien tilanteen tukemiseen kohdennettavien toimien neuvonta varmistetaan yhteistyössä valtion viranomaisten kanssa.
 • Yrityspalvelujen toimijat selvittävät Rovaniemen kylien kehittämissäätiön mahdollisuudet tukitoimenpiteisiin poikkeusaikana rahoitusmahdollisuuksien mukaisesti.

Yleiset

 • Kaupungin tytäryhteisöt laativat omalta osaltaan yhteisökohtaiset suunnitelmat toimenpiteistään yritystoiminnan tukemiseksi mahdollisimman nopeasti, noudattaen nyt kaupungin hyväksymiä linjauksia.
 • Kaupungin tytäryhteisöjen rahoitustarve turvataan korona-epidemian ongelmien johdosta.
 • Kaupungin ostolaskujen maksuja yrityksille voidaan aikaistaa.
 • Myyntilaskujen laskuttamista voidaan lykätä ja niille sopia pidempiä maksuehtoja. Myös jo laskutetuille ja maksamattomille saataville voidaan myöntää maksuaikojen pidennyksiä, max 90 pv.
 • Kaupunkimarkkinointia kehitetään ja toteutetaan uuden brändin pohjalta. Suunnitellaan ja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhteisiä asukas- ja yrityskampanjoita.

Vetoomukset

 • Kaupunki vetoaa paikallisiin yrityksiin, että ne toteuttavat mahdollisuuksiensa mukaan kunnan edellä linjaamia toimenpiteitä myös omassa toiminnassaan.
 • Kaupunki vetoaa kuntalaisiin, että jokainen pyrkii ostokäyttäytymisessään huomioimaan paikallisten yritysten palvelut ja tarjonnan.

 

MUITA PALVELULINKKEJÄ

TEM-konsernin tiedotteet: https://tem.fi/koronavirus

Finnvera: https://www.finnvera.fi/kasvu/ajankohtaista-yrityksille/ajankohtaista-yrityksille

Apua on tarjolla myös henkiseen jaksamiseen, esim.: https://mieli.fi/fi/tukea-ja-apua/kriisipuhelin-keskusteluapua-numerossa-09-2525-0111

 

 

 

YRITYSPALVELUSETELILLÄ APUA YRITYKSEN KEHITTÄMISEEN

Rovaniemen kaupunki on ottanut käyttöön yrityspalvelusetelin alueen yrityksen vaikuttavan ja aktivoivan kehittämisen tueksi. Rovaniemen Yrityspalvelusetelin toinen hakuaika on 1.-30.9.2020.  Sähköiseen hakulomakkeen löydät alla.

Palveluntuottajaksi hakeutuminen käynnistyi jo aiemmin, 1.4.2020 alkaen, yrityspalvelusetelin haku avautui alueen yrityksille 01.06.2020 alkaen. Yrityspalveluseteli toimii kaupungin elinkeinopolitiikan aktivoivana välineenä, jonka tarkoitus on tukea rovaniemeläisten pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä ja auttaa omistajanvaihdostilanteissa. Samalla seteli edesauttaa yksityisten yrityspalvelumarkkinoiden kehittymistä Rovaniemen seudulla.

Seteli täydentää muita julkisrahoitteisia asiantuntijapalveluita, kuten ELY-keskuksen palveluja, ja on ketterä instrumentti rovaniemeläisten pk-yritysten tarpeisiin. Yrityspalvelusetelin tavoitteena on osaltaan tukea yritysten kehittämistoiminnan jatkumista tai aktivoitumista sekä yritysten liikevaihdon ja työpaikkojen kasvua.

Tutustu lisää Rovaniemen Yrityspalvelusetelin ensimmäisen 1.4.2020 infotilaisuuden tallenteeseen palveluntuottajahaun käynnistyessä: tästä 

Rovaniemen Yrityspalvelusetelin 5.6.2020 järjestetyn esittelytilaisuuden tallenteen löydät täältä 

 

Mikäli et juuri nyt tavoittanut neuvojiamme, lähetäthän yhteydenottopyynnön osoitteeseen info@businessrovaniemi.fi. Otamme Sinuun yhteyttä viipymättä.

Please, find more information in English from here 

Mihin yrityspalveluseteli on tarkoitettu?

Yrityspalveluseteli on Rovaniemen kaupungin sitoumus korvata asiakkaan puolesta osa palveluntuottajan suorittaman palvelun hinnasta ennalta määrättyyn arvoon saakka. Asiakasyritys tekee itsenäisesti valinnan siitä, keneltä se hankkii setelillä rahoitettavan palvelun. Setelin myöntäjänä toimiva Rovaniemen kaupunki ei vastaa asiakkaan tekemästä valinnasta. Yrityspalveluseteli tulee olla myönnetty ennen kuin palvelu voidaan suorittaa. Palveluntuottaja ja palvelua setelillä hankkiva asiakasyritys sopivat keskenään palvelun tuottamisen ehdoista, setelin myöntäjä Rovaniemen kaupunki ei ole sopimusosapuoli.

Yrityspalvelusetelillä rahoitetaan yrityksen kehittämistoimenpiteitä. Kehittämistoimenpiteillä tarkoitetaan yritykseen pitkäkestoisesti vaikuttavia, strategisesti merkittäviä ja yrityksen toiminnan uudistamista tukevia toimia. Yrityspalvelusetelillä voidaan hankkia seuraavia yritystoiminnan kehittämiseen liittyviä asiantuntijapalveluita:

– Kansainvälistymisen suunnittelu ja markkinaselvitykset

– Kansainvälistymiseen liittyvät messuosallistumiset (ulkomaat ja kotimaan); osallistumismaksu, osastopaikkamaksu ja matkat

– Kasvuun liittyvät rahoitus- ja investointisuunnitelmat, sekä hakemukset

– Taloushallinnon kehittämisen palvelut

– Kasvuun liittyvä laki- ja sopimusneuvonta

– Kasvuun tähtäävät neuvonanto ja selvityspalvelut yrityksien hallituksille ja johtoryhmille

– Yrityksen strategia ja johtaminen

– Tuotekehitys, tuotteistaminen ja palvelumuotoilu

– Yrityksen digitalisaation kehittäminen

– Myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen liittyvät palvelut

– Omistajanvaihdokseen liittyvät arvonmääritykset, laki- ja sopimusneuvonta

 

Mikäli yrityksesi toimii Rovaniemen maaseutualueella, tutustu myös Kylien kehittämissäätiön Yritysseteliin täältä 

 

Minkä arvoinen yrityspalveluseteli on? Omavastuu 20 %.

Rovaniemen kaupungin myöntämän yrityspalvelusetelin palvelun arvo on

 • 2.500 euroa (alv 0%) TAI
 • 5.000 euroa (alv 0 %)

josta yritysten omavastuuosuus on 20%.  (500 euroa tai 1000 euroa). Yritys voi hakea tarpeensa mukaisesti jompaa kumpaa seteliä. Yrityspalveluseteli on voimassa 6 kk.

Tänä vuonna on päätetty jakaa Business Rovaniemen kautta 150 000 euroa. Palvelusetelin tarkoitus on tukea rovaniemeläisten pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä ja auttaa omistajanvaihdostilanteissa.

Myöntämisestä päättää Business Rovaniemi eli Rovaniemen kaupungin elinkeino- ja yrityspalvelut.

Miten haen yrityspalvelusetelin palveluntuottajaksi?

Palveluntuottajalla tarkoitetaan yritystä, joka tuottaa yrityspalvelusetelillä haettavan palvelun. Palveluntuottajiksi hyväksytyt yritykset rekisteröidään Vaana -palvelusetelijärjestelmään, jota Rovaniemen kaupunki jo ennestään hyödyntää. Yrityspalvelusetelin palveluntuottajaksi voidaan hyväksyä yritys, joka täyttää tilaajavastuulain mukaiset kriteerit. Palveluntuottajaksi hakeutuminen tehdään Business Rovaniemelle alla olevan linkin kautta.

Palveluntuottajan edellytetään rekisteröityvän Luotettava Kumppani -palveluun (www.vastuugroup.fi.), josta setelin myöntäjä voi tarkastaa em. kriteereiden täyttymisen. Hakuaika palvelusetelituottajaksi on jatkuva.

Haku palvelun tuottajaksi on käynnistynyt 1.4.2020. Löydät hakulomakkeen tästä: HAKU PALVELUNTUOTTAJAKSI

Miten valitsen palveluntuottajan?

Yritys, jolle on myönnetty yrityspalveluseteli, voi valita palvelutuottajan oman tarpeensa mukaan Yrityspalvelurekisteristä. Päivitämme rekisteriä jatkuvasti. Kaikki hyväksytyt palvelutuottajat löydät täältä

Voiko minun yritykseni hakea seteliä?

Hyvin mahdollisesti kyllä, mutta yrityspalvelusetelin saamiselle on kuitenkin tiettyjä ehtoja ja kriteereitä. Seteliä voi hakea rovaniemeläinen pk-yritys (y-tunnus), jolla on tavoite kasvuun tai kansainvälistymiseen, tarve yrityksen uudistumiselle ja/tai strategiselle kehittämiselle.

Ennen hakemuksen jättämistä hakijayrityksen kannattaa käydä tutustumassa hyväksyttyjen palveluntuottajien palvelutuotteisiin yllä päivittyvän linkin kautta.

Yritys, jolle yrityspalveluseteli on myönnetty, valitsee itsenäisesti haluamansa palveluntuottajan Vaana.fi-palveluntuottajajärjestelmästä. Palveluntuottaja ja asiakasyritys sopivat keskenään palvelun tuottamisen ehdoista.

 

Hienoa, kuinka voin tehdä hakemuksen?

Voit hakea yrityspalveluseteliä täyttämällä asiakasyrityksille laaditun hakemuslomakkeen. Hakuaika on 1.-30.9.2020. Tavoitteena on ilmoittaa päätöksistä hakijoille niin pian kuin mahdollista. Valmistele ja täytä hakemus huolella sekä lähetä se mielellään jo hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä, koska se nopeuttaa merkittävästi päätöksentekoprosessia. Hakemuksia valmistellaan päätöksentekoon niiden saapumisjärjestyksessa jo hakuaikana.

Hakemukseen tarvitaan liitteeksi:

 • viimeisin vahvistettu tilinpäätös; pdf- tai kuvamuodossa, enintään 5 liitettä
 • viimeisin kirjanpitoraportti kuluvasta tilikaudesta; ns. pitkä tuloslaskelma ja tase, sisältäen vertailun edellisvuoteen, pdf- tai kuvamuodossa, enintään 5 liitettä
 • verovelkatodistus, ja jos yrityksellä on verovelkaa, Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi; pdf- tai kuvamuodossa, enintään 5 liitettä. Verovelkatodistuksen voit hankkia sähköisesti täältä: https://www.vero.fi/sahkoiset-asiointipalvelut/omavero/
 • muut mahdolliset liitteet; hanketta koskevat laskelmat tms. pdf-, kuva-, esitys-, laskentataulukko- tai asiakirjamuodossa, enintään 5 liitettä

 HAKULOMAKE TULEE TÄHÄN 01.09.2020.

 

Miten palveluseteli toimii?

Tarkempia tietoja Rovaniemen yrityspalvelusetelistä laskutusohjeineen löytyy allaolevasta ohjekirjasta. Kysy tarvittaessa lisää yrityskehittäjiltämme.   

Tutustu yrityspalvelusetelin ohjekirjaan:  Ohjekirja yrityspalveluseteli 18.5.2020

Alla oleva kuva kertoo, miten yrityspalveluseteli etenee prosessina. Kysy tarvittaessa lisätietoja yrityskehittäjiltämme.

 

 

Onko Sinulla tuotteen tai palvelun kehittämistarve? Etsitkö kasvua yritystoiminnallesi Tähtäätkö kansainvälisille markkinoille? Haluatko mukaan kehittämishankkeeseen? Mitä hankkeita Business Rovaniemellä on käynnissä?
Miten yrityksesi hyötyy hankkeista?


Haku päällä?
Autamme sinua löytämään kumppaneita yrityksesi kehittymiseksi ja kasvamiseksi. Tarvittaessa hyödynnämme kumppanien etsinnässä yhteistyöverkostomme asiantuntijoita.

Etsitään yhdessä oikeat ihmiset ja areenat paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Järjestämme vuoden aikana useita yritysten keskinäiseen verkostoitumiseen tarkoitettuja tilaisuuksia, myös niitä epävirallisempia, Porovip -tilaisuus keväällä ja Leidit Laineilla naisyrittäjien verkostoitumistapahtuma kesän alussa.

Tulossa olevat verkostoitumistilaisuudet löydät tapahtumakalenteristamme.

Jos haluat mukaan tapahtumien postituslistalle, laita yhteystietosi Pia Jokelalle osoitteeseen pia.jokela@businessrovaniemi.fi


Rovaniemen kylien kehittämissäätiö vahvistaa kylien elinkelpoisuutta

Kehittämissäätiön tarkoituksena on vahvistaa Rovaniemen kylien elinkelpoisuutta sekä edistää niiden asukkaiden hyvinvointia.

 

Säätiön toiminta

Tukee ja avustaa hankkeita ja toimintoja

 • lisäävät kylien vetovoimaisuutta
 • edistävät kulttuuri-, virkistys- ja elinkeinotoimintaa
 • ylläpidetään kylillä sellaiset elinolosuhteet, että ihmiset haluavat niissä jatkaa asumista ja elinkeinojen harjoittamista
 • edistää tutkimustoimintaa eri alueiden ja kylien toimintojen kehittämissuuntien selvittämiseksi
 • säätiön varoja ei käytetä kunnan lakisääteisten toimintojen rahoittamiseen.

Säätiön tuotto-osuuden käyttökohteita vuonna 2020 ovat:

 • Kylien investointi- ja kehittämishankkeet
 • Yritysseteli
 • Järvien hoitokalastus
 • Kehittämis- ja investointihankkeet

Tutustu lisää ja löydä mm. rahoitushakemuslomakkeet täältä 

 

MAASEUTUALUEEN YRITYSSETELI

Rovaniemen kylien kehittämissäätiön yrityssetelijärjestelmän tuki on tarkoitettu maaseutualueen pk-yrityksille,  maa-, poro- ja metsätalousyrityksille sekä elinkeinon- ja ammatinharjoittajille, joilla on y-tunnus.

Koronapandemian vuoksi tänä vuonna poikkeuksellisesti  kaikki yritykset Rovaniemen maaseutualueella voivat hakea yritysseteliä. Yrityssetelin arvo myös nousi tänä vuonna 2500 euroon. ,

 

Tukikohteet:

 

PALVELUJEN HANKINTA

Tukea voidaan myöntää mm.

 • selvitysten laatimiseen, joita ovat mm.: markkinaselvitykset; toteutettavuusselvitykset;
 • investointitarpeet; viranomaisvaatimukset (esim. lakisääteisellä toimialalla); yms.
 •  teknisiin palveluihin;
 •  tuotantoon liittyviin palveluihin;
 • myönteiseen yritysimagon rakentamiseen;

INVESTOINNIT

Tukea voidaan myöntää investointien tekemiseen. Investoinnin on liityttävä yrityksen liiketoimintaan ja sen pitää tuoda yritykselle pidempiaikaista tulonmuodostuskykyä.

Mikäli investointi koostuu useammasta koneesta/laitteesta tms., on kunkin niistä oltava arvoltaan vähintään 100,00 € (alv 0 %).

 

MARKKINOINTI, MYYNNIN EDISTÄMINEN JA MYYNTIMESSUT

Tukea voidaan myöntää mm.:

 • myyntimessujen kustannuksiin
 • markkinointiin ja myynnin kehittämiseen liittyviin palveluihin;
 •  isompiin, kertaluontoisiin mainoskampanjoihin
 •  tienvarsimainontaan, opaskyltteihin (edellyttää ELY-keskuksen hyväksyntää).

PERUSKOULUTUKSEN JÄLKEEN HANKITTAVA AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS, JOKA LIITTYY YRITYKSEN LIIKETOIMINTAAN

Tukea voidaan myöntää ammatilliseen lisäkoulutukseen, mikäli:

 • hakijalla on käynnissä olevaan yritystoimintaan liittyvä ammatillinen peruskoulutus;
 • hakija täyttää muut näissä kriteereissä asetetut ehdot.

 

YRITTÄJÄN TYÖKYVYN YLLÄPITO

Tuki on harkinnanvaraista ja käsitellään tapauskohtaisesti. Tukea voi saada esimerkiksi työn, työhyvinvoinnin ja työympäristön kehittämiseen, työyhteisön ja työorganisaatioiden toimivuuden parantamiseen ja ammatillisen osaamisen edistämiseen. Tukea ei kuitenkaan voi käyttää tavanomaisiin esim. liikunta-, virkistys- tai fysioterapiapalveluihin.

Myönnettävän tuen enimmäismäärä ja omarahoitusosuus

Tukea myönnetään Rovaniemen kylien kehittämissäätiön myöntämän määrärahan puitteissa. Tuki on harkinnanvaraista. Tuen laskemisen ja myöntämisen perusteena käytetään tuettavan palvelun tai hankinnan arvonlisäverotonta hintaa. Tuen osuus on hankinnan arvosta enintään 40 %, eli arvonlisäveroton enimmäishinta on 6.250,00 € (alv 0 %). Huolimatta hankinnan enimmäisarvosta tukea myönnetään enintään 2.500,00 euroa/yritys/ kalenterivuosi. 

Tuen hakeminen ja hakemuksen liitteet

Tukea haetaan kirjallisella tai sähköisellä lomakkeella Rovaniemen kylien kehittämissäätiöltä.

Täytettävän lomakkeen ja tarkemmat hakuohjeet voi ladata TÄÄLTÄ

 

Lisätietoja:

Satu Tuovinen p. 050 349 6106, satu.tuovinenrovaniemi.fi

Riina Koskiniemi p. 040 481 4056, riina.koskiniemi(at)rovaniemi.fi

Heli Välikangas p. 0400 696 834, heli.valikangas(at)rovaniemi.fi

Kauttamme saat eväät yrittämiseen kaikissa sen vaiheissa.

 • uusi yrittäjä löytää tuellamme paikkansa Rovaniemeltä
 • yrittäjä saa meiltä henkilökohtaisen yritysneuvojan
 • yrittäjä saa tukea akuutteihin tilanteisiinOlemme osa Suomi.fi -palvelua, joka on julkisten yrityspalveluorganisaatioiden yhdessä muodostama palvelu yrityksille ja yrittämisestä kiinnostuneille.