Ounasvaaran kehittämiseksi kuulemis- ja keskustelutilaisuuksia

Ounasvaaran alueen kehittämistyöryhmä on perustettu

Rovaniemen kaupunki on valinnut strategiassaan Ounasvaaran yhdeksi keskeisimmäksi kehittämiskohteeksi. Strategian mukaisesti alueen elinvoimaisuutta vahvistetaan ja tuetaan, jotta alueelle muodostuisi tavoitteen mukaisesti vahva liikunnan, hyvinvoinnin ja matkailun keskittymä.

Nyt kaupunginhallitus on perustanut Ounasvaaran alueen kehittämistyöryhmän. Työryhmässä ovat edustettuina Rovaniemen kaupungin luottamushenkilöiden ja virkamiesten lisäksi Ounasvaaran keskeisimmät toimijat. Työryhmän puheenjohtajana toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala.

Työryhmän tavoite on löytää yhteinen näkemys eri toimijoiden kesken siitä, miten Ounasvaaran aluetta voidaan kehittää eri käyttäjäryhmien näkökulmasta siten, että kaikkien tavoitteet ja suunnitelmat voidaan yhteensovittaa. Toisena tavoitteena on yhdistää olemassa olevia resursseja ja löytää uusia resursseja sekä synergiaetuja, joiden avulla voidaan kehittää alueen infrastruktuuria ja palveluja sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Työryhmän tehtävänä on laatia Ounasvaaralle kehittämissuunnitelma ja arvioida tarvittava kehittämisresurssi. Työryhmä pyrkii saamaan työnsä päätökseen kesään mennessä.

Viikolla 12 järjestetään useita kuulemis- ja keskustelutilaisuuksia, joihin kutsutaan eri käyttäjäryhmiä kuten maanomistajia, kuntalaisia, liikunta- ja urheilutoimijoita, oppilaitoksia, yrityksiä sekä messu- ja tapahtumajärjestäjiä.


KUULEMISTILAISUUDET
Paikka: Santasport Lapin Urheiluopisto

ti 19.3.  klo 12-13 Oppilaitokset, auditorio Tiera

ti 19.3.  klo 16-17 Yritykset, messu- ja tapahtumajärjestäjät, auditorio Tiera

ti 19.3. klo 17-19 Kuntalaiset, auditorio Tiera

ke 20.3. klo 11-13 Olympiakomitea, lajiliitot, auditorio Tiera

ke 20.3. klo 13-14 Maanomistajat, auditorio Tiera

ke 20.3. klo 17-19 Urheiluseurat ja liikuntayhdistykset, luentosali Rova