Vetovoima- ja mainetutkimus: Yhteisöllisyys ja viihtyisä ympäristö ovat Rovaniemen valttikortit – Rovaniemen vetovoima korkealla vertailussa Suomen suurimpiin kaupunkeihin

Julkaistu 17.5.2022 15:15

Rovaniemen vetovoiman tärkeimpinä osa-alueina korostuvat alueen yhteisöllisyys sekä ympäristön viihtyvyyteen liittyvät seikat. Tämä käy ilmi tutkimuksesta, joka selvitti käsityksiä Rovaniemestä asuin- ja kotipaikkana sekä kaupungin mainetta organisaationa. Vertailussa Suomen kymmeneen suurimpaan kaupunkiin Rovaniemi sijoittuu vetovoimaltaan kärkijoukkoon.

image0.jpeg
Rovaniemen kaupungin tilaamassa vetovoima- ja mainetutkimuksessa tarkasteltiin alueellista vetovoimaa ja käsityksiä Rovaniemestä elin- ja kotipaikkana sekä kaupungin mainetta organisaationa ja sen nauttiman luottamuksen tasoa. 

Vetovoimatutkimuksella selvitettiin sitä, miten elinvoimaisena alue koetaan ja millaisina kaupungin ympäristö, yhteisöllisyys, sijainti, palvelut ja elämisen kulut nähdään. Rovaniemi sai niin omilta asukkailta kuin potentiaalisilta asukkailta erinomaiset arviot yhteisön ja ympäristön osa-alueilla. Nämä tekijät kuuluvat siis Rovaniemen alueellisen vetovoiman vahvuuksiin. Yhteisöä arvioitaessa vastaajat arvioivat väittämää “alueella asuu mukavia ihmisiä ja asukkaat voivat hyvin”. Ympäristön kohdalla vastaajat antoivat arvionsa väittämästä “alue on viihtyisä ja turvallinen asuinpaikka”.

Vetovoiman kehitysmahdollisuuksina nousivat omien asukkaiden arvioissa kustannusrakenne eli elämisen kulut  ja potentiaalisilla asukkailla alueen sijainti ja toimivat liikenneyhteydet. 

Rovaniemi kärkijoukossa suurimpien vetovoimaisten kaupunkien rinnalla

Kun tuloksia verrataan Suomen kymmenen suurimman kaupungin vastaaviin tutkimustuloksiin alueellisesta vetovoimasta potentiaalisten asukkaiden keskuudessa, Rovaniemi sijoittuu kaikkien osa-alueiden keskiarvoltaan (3.63) viiden parhaan joukkoon Tampereen, Kuopion, Jyväskylän ja Turun rinnalle.  

“Rovaniemen vetovoimalla on monta ulottuvuutta. Elinympäristönä Rovaniemi tarjoaa ainutlaatuiset puitteet – meillä on vierekkäin kaupunki palveluineen ja pohjoinen luonto harrastusmahdollisuuksineen. On ilo huomata, että Rovaniemeen yhdistetään yhteisöllisyys ja asukkaiden hyvinvointi. Rovaniemellä on yhdessä tekemisen meininkiä, minkä vaikkapa suurtapahtumat MM-rallin osakilpailu, Napapiiri-Jukola ja Ounasvaaran talvikisat ovat osoittaneet. Rovaniemeläiset luovat sen aidon tunnelman, joka kaupungistamme välittyy niin omille asukkaille kuin vierailijoillekin”, sanoo kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio

Tutkimuksessa mitattiin myös organisaation mainetta eli käsityksiä kaupungin toiminnasta organisaationa, kuten esimerkiksi mielikuvia kaupungista työnantajana ja hallinnon toimivuudesta. Potentiaaliset asukkaat antoivat Rovaniemen kaupungille hyviä arvioita mm. hallinnon, vastuullisuuden, työnantajan, tuotteiden ja palveluiden sekä innovaatioiden osa-alueilla. Omien asukkaiden vastauksissa erityisesti talouden, johdon ja vuorovaikutuksen osa-alueet nähtiin kehityskohteina. 

“Vetovoimatutkimuksessa Rovaniemi sai, potentiaalisten asukkaiden keskuudessa, kaikista tutkituista kaupungeista parhaimman arvosanan kustannusrakenteestaan. Mainetutkimuksen tuloksissa huomionarvoista on se, että niin omat kuin potentiaaliset asukkaat ovat erittäin halukkaita puhumaan kaupungista positiivista. Tämä kertoo vahvasta sidosryhmätuesta ja voi olla valttia esimerkiksi työnantajamaineen näkökulmasta.Toisaalta näyttää siltä, että kaupunkiorganisaation on syytä viestiä entistä aktiivisemmin asukkaita koskevista asioista, jotta hallinnon suunnitelmista ja päätöksistä välittyy oikea kuva”, sanoo tutkimuksen toteuttaneen T-Median asiantuntija Kari Väisänen

Tutkimus auttaa kaupunkia vetovoiman ja maineen mittaamisessa, seuraamisessa ja strategisessa kehittämisessä. Sitä hyödynnetään muun muassa elinvoimatoimialan ja kaupungin viestinnän ja markkinoinnin työkaluna.
 

Jaa sivu