Ajankohtaiset uutiset

Rovaniemen kaupunki tavoittelee asemaa kansainvälisenä liikunnan, hyvinvoinnin ja urheilun keskittymänä

Julkaistu 11.3.2024 13:19

Kickoff.U-K.20240227_150856.jpg

Rovaniemen kaupunki kutsui tiistaina 27.2.2024 koolle alueen urheilun, hyvinvoinnin ja matkailun toimijoita yhteistilaisuuteen, jossa käynnistetiin tavoitteellinen kehittämistyö Rovaniemen aseman vahvistamiseksi kansainvälisesti tunnettuna liikunnan, urheilun ja hyvinvoinnin innovaatiokeskittymänä. 

Kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio avasi tilaisuuden ja kannusti toimijoita yhteistyöhön: “Nyt kääritään hihat ja tehdään yhdessä Rovaniemestä maailmalla tunnettu liikunnan, urheilun ja hyvinvoinnin keskittymä, joka palvelee kaupunkilaisia ja lisää kestävää ympärivuotista matkailua!” 

Tilaisuudessa käydyissä keskusteluissa tuli esille kuinka Rovaniemellä on tehty pitkään työtä liikunnan ja urheilun eteen, mutta monet asiat ovat jääneet usein suunnitelmien tasolle. Alueen toimijoilla on nyt vahva tahtotila yhdistää kaupungin, tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden ja yritysten resurssit liikunnan, urheilun ja hyvinvoinnin sekä näihin liittyvän liiketoiminnan edistämiseksi alueella.

Mukana olleet yritykset korostivat nopean ja konkreettisen liiketoimintahyödyn tärkeyttä yhteistyön kantavana voimana. Alueen tutkimus- ja koulutusorganisaatiot näkivät kaupungin johdolla käynnistetyn aloitteen tarjoavan erinomaisia mahdollisuuksia olemassa olevan osaamisen soveltamiseen, käytännön haasteisiin ja uuden osaamisen kehittämiseen.


Keväällä 2024 Rovaniemen kaupungin johdolla toteutettavassa kehittämisprosessissa luodaan keskittymälle yhteinen tahtotila, visio sekä määritellään kehittämisen päätavoitteet sekä toimenpiteet. Tavoitteena on nostaa liikunta, urheilu ja hyvinvointi yhdeksi alueen elinkeinotoiminnan kasvualaksi ja edistää siten alueen elinvoimaa ja kestävää kasvua. 

"Meidän tulee löytää uusia tapoja saada julkista ja yksityistä investointirahoitusta Suomesta ja EU:sta Rovaniemen tärkeimpiin kehityskohteisiin", sanoi infrastruktuuriin keskittyvän ryhmän puheenjohtaja, toimialajohtaja Antti Lassila.


Arktinen ympäristö, hyvä saavutettavuus sekä korkeatasoinen koulutus ja osaaminen ovat Rovaniemen kilpailutekijöitä, joilla voimme houkutella alueelle uusia huippuosaajia,  yrityksiä, rahoitusta ja matkailijoita Suomesta ja maailmalta. Tarkemmat tavoitteet ja askelmerkit keskittymän toteuttamiseksi esitellään elokuussa 2024.

Tilaisuudessa oli läsnä edustajia Rovaniemen kaupungilta, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU:sta, Santasport Lapin urheiluopistolta, Lapin ammattikorkeakoulusta, Lapin yliopistosta, Luonnonvarakeskukselta sekä alueen yrityksistä.


Jaa sivu