Aiheeseen liittyvät uutiset

Rovaniemen kaupunki panostaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalveluihin

Julkaistu 24.5.2021 15:09

Rovaniemen kaupungin Arctic Design Capital -strategian osana rakennetaan yrityslähtöisiä palvelukokonaisuuksia kehittämisen ja investointien tueksi. Tavoitteena on jalostaa yrittäjille suunnattuja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalveluita (TKI) sekä täydentää kaupungin yrityspalveluita osaamis- ja innovaatioperusteisella osaamisella.

IMG_2760.jpg
Yrittäjä Markus Kolari (oik.) odottaa entistä sujuvampia TKI-palveluverkostoja, joita Taina Torvela, ja Juhani Sallanmaa lupaavat luoda yhteistyössä yrittäjien kanssa.

Business Rovaniemi vahvistaa yrityspalveluitaan kahden hankkeen avulla. Kehitystyö on jatkumoa kaupungin panostuksille yritysmyönteisiin palveluihin ja ”yhden luukun” -palveluajatukseen. Työ on myös osa valtakunnallista yliopistokaupunkien innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimusta.

Elinkeino- ja yrityspalveluyksikössä ovat aloittaneet innovaatiopalveluiden kehitystyössä projektipäällikkönä Taina Torvela, projektikoordinaattorina Juhani Sallanmaa ja projektipäällikkönä Jari Rinne

- Erilaisten palveluketjujen on toimittava siten, että yritysten TKI-toiminta sujuvoituu sekä luo jatkuvaa kehitysmyönteisyyttä. Hyviä esimerkkejä löytyy useista bisneskaupungeista, sanoo muotoilupäällikkö Taina Torvela Business Rovaniemestä.

- Kun yritykset voivat ketterämmin satsata kasvuun ja kehitykseen, luo se elinvoimaa koko alueelle, hän jatkaa.

Palveluita kehitetään yhteistyössä yritysten kanssa 

Yrityspalvelujen kehitystyö tehdään tiiviissä vuorovaikutuksessa yrittäjien kanssa, heidän odotuksiaan ja tarpeitaan huomioon ottaen.

- Muotoilu on kaiken kehittämisen a ja o. Muotoilu ei kuitenkaan näy eikä kuulu tarpeeksi. Yrittäjänä odotan, että tuote- ja palvelukehitysprojektin käynnistämisvaiheessa saisimme ammattiapua osaavan tekijäjoukon, kattavien paikallisten palvelujen ja oikeiden rahoituskanavien hankinnassa. Nyt luotavat, valmiit TKI-palvelupolut auttavat meitä kovasti eteenpäin, sanoo matkailuyrittäjä Markus Kolari Apukka Resort Oy:stä.

Suomen valtio on tehnyt sopimukset 18 yliopistokaupungin kanssa vuosille 2020 -2027 osana kaupunkipolitiikkaa. Tavoitteena on kehittää tiiviitä yhteistoimintaverkostoja, joiden kautta vahvistetaan osaamiskärkiä sekä lisätään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan alueellista vaikuttavuutta. Ekosysteemisopimukset tukevat kansallisen TKI-tiekartan syntymistä. Rovaniemen kaupungin kärkiteemoja ovat arktinen matkailu sekä tulevaisuuksien hyvinvointipalvelut ja etäisyyksien hallinta.

Lisätietoa kehittämishankkeesta TÄSTÄ LINKISTÄ  

Kysy lisää:
Projektipäällikkö Taina Torvela, 040-135 0361, taina.torvela@rovaniemi.fi

Jaa sivu