Aiheeseen liittyvät uutiset

Rovaniemelle on perustettu matkailun kehitysryhmä, joka yhteensovittaa yritysten, paikallisten asukkaiden ja matkailijoiden tarpeita

Julkaistu 26.6.2024 9:07

Matkailuala on viimeisen kolmen vuoden ajan kokenut merkittäviä muutoksia. Koronapandemiasta selviytyminen sekä ilmastonmuutoksen tuomiin seurauksiin ja kasvavaan työvoimapulaan valmistautuminen ovat näistä näkyvimpiä. Rovaniemelle on nyt perustettu oma työryhmä, joka kokoontui ensimmäisen kerran kesäkuussa 2024.

Viewing the Midnight Sun in summer, Rovaniemi, Lapland, Finland.jpg
Kuva: Visit Rovaniemi / Amro Maskoun
- Jo ennen pandemian alkamista alueella oli nähtävissä erilaisia lieveilmiöitä kasvavien matkailijamäärien vuoksi. Rovaniemen matkailijamäärien kasvun odotetaan tulevina vuosina edelleen jatkuvan. Kasvu tuo mukanaan erilaisia lieveilmiöitä, jotka vaativat reagointia, sanoo Rovaniemen matkailun uusi aika -hankkeen projektipäällikkö Katariina Lehtonen.

Rovaniemen seudulta on puuttunut toimijaverkosto, joka tukisi ja kehittäisi alueen matkailutoimintaa kokonaisvaltaisesti ja päämäärätietoisesti yritysten, paikallisten asukkaiden, matkailijoiden sekä kestävän kaupunkikehittämisen tarpeet huomioiden.

Työryhmän tavoitteena on tarkastella matkailua monesta eri näkökulmasta ja koordinoida matkailun kestävään kehitykseen sekä matkailun hallittuun kasvuun liittyvää työtä. Yhteistyöryhmän puheenjohtajana toimii Rovaniemen kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio.

- Työryhmämme pyrkii tiivistämään Rovaniemen matkailun poikkihallinnollista yhteistyötä siten, että matkailuala kasvaa ja kehittyy kestävästi. Tämä työ vaatii laajapohjaista ja monialaista yhteistyötä eri toimijoiden välillä, kertoo Lehtonen.

Suuntaviivoja Rovaniemen matkailun kehittämiseen

Työryhmässä mukana ovat kaupunginjohtajan lisäksi Visit Rovaniemen johto ja hallitus, kaupungin eri yksiköiden johtoa ja päättäjiä, oppilaitosten johtoa, matkailuyrittäjiä, lentoasema ja Finavia, Rovaniemen kaupunkikeskustan kehittämistiimi, matkailuyrityksiä, Joulupukin Pajakylän osuuskunnan edustajia, LUKE sekä Lapin pelastuslaitos

Työryhmä keskustelee, kokoaa yhteen ja linjaa alueen matkailun kehittämisen suuntaviivoja sekä yritysten että paikallisten asukkaiden tarpeet huomioiden. Työryhmän jäsenet toimivat myös matkailun viestinviejänä. Se pyrkii myös tiedottamaan päätöksistä ja toimenpiteistä säännöllisin väliajoin.

- Olemme kutsuneet ryhmäämme keskeisiä toimijoita kestävän matkailun kehittämisen kannalta. Ryhmä kokoontuu noin kaksi kertaa vuodessa. Toiminta aloitetaan osana Rovaniemen matkailun uusi aika -hanketta, mutta sen toiminta on tarkoitus vakiinnuttaa alueella ja jatkua myös hankkeen päätyttyä.

Lue lisää hankkeesta tästä linkistä:
https://www.businessrovaniemi.fi/fi/Palvelut-yrityksille/Kehittamishankkeet/Rovaniemen-matkailun-uusi-aika

Jaa sivu