Aiheeseen liittyvät uutiset

Kaupunki otti yrittäjien haasteen vastaan: yhteistyössä rakennetaan yrittäjäystävällisempää kaupunkia

Julkaistu 27.4.2021 9:20

Rovaniemen Kaupunginhallitus päätti ma 26.4 kokouksessaan ottaa yrittäjien julkiseen haasteen vastaan. Rovaniemen kaupunki haluaa edistää ja luoda kaikin tavoin yrittäjäystävällisempää kaupunkia kehittämällä palvelujaan hyvässä vuorovaikutuksessa yrittäjien kanssa.

PÄÄSLIDER 2 YRITTÄJÄYHEISTYÖHÖN NOSTETTA.jpg
Kaupunki lisää vuoropuhelua yrittäjien kanssa

Rovaniemen Yrittäjät ry:n hallitus haastoi 13.4.2021 Lapin Kansassa julkaistussa haasteessaan Rovaniemen kaupungin virkamiehet miettimään Rovaniemen elinvoimaisuuden kehittämistä ja paikallisten yritysten huomioimista yrittäjäystävällisemmän kaupungin luomiseksi. 
Rovaniemen kaupunki vastaa yrittäjien haasteeseen jatkamalla ja käynnistämällä ajankohtaisia kehittämistoimia sekä lisäämällä entisestään vuoropuhelua paikallisten toimijoiden kanssa.

 

ELINVOIMAN KASVUOHJELMAN UUDISTAMINEN

Rovaniemen kaupungin edellinen kasvuohjelma perustuu kaupunginvaltuuston 11.12.2017 hyväksymään kaupunkistrategiaan 2025. Kasvuohjelma kattaa kehittämisen painopisteet vuosille 2019 ja 2020. Kasvuohjelman uudistamistyö on käynnistetty. Se työstetään tiiviissä vuorovaikutuksessa alueen elinkeinoelämän kanssa. Yhteisenä tavoitteena on “Rovaniemestä paras paikka yrittää.”  Rovaniemen Yrittäjät ry:n edustajat kutsutaan osallistumaan kasvuohjelman rakentamiseen jo valmisteluvaiheessa.

 

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI PÄÄTÖKSENTEKOON

Rovaniemen kaupunki käynnistää yritysvaikutusten arviointimenettelyn sisäänajon päätöksentekoprosesseihin kuluvan vuoden aikana. 

JULKISET HANKINNAT LÄHEMMÄS YRITTÄJIÄ

Rovaniemen kaupunki hyödyntää hankintamenettelylain antamia mahdollisuuksia suosia paikallisia hankintoja. Julkisissa hankinnoissa käytetään mm. laissa määriteltyä markkinavuoropuhelua. Markkinavuoropuhelussa pyritään avoimeen dialogiin yrittäjien kanssa ennen tarjouskilpailua.

MAAPOLIITTISEN OHJELMAN PÄIVITYSTYÖ

Rovaniemen kaupunki on päivittämässä maapoliittista ohjelmaa. Edellinen ohjelma on hyväksytty helmikuussa 2018. Päivitystyö tehdään vuorovaikutuksessa alueen yrittäjien kanssa vuoden 2021 aikana.

YRITYSPALVELUSETELIJÄRJESTELMÄÄ JATKETAAN

Vuonna 2020 käynnistettyä Rovaniemen kaupungin ja Business Rovaniemen yrityspalvelusetelijärjestelmää jatketaan ja jalostetaan saatujen kokemusten pohjalta. Yrityspalvelusetelin hausta järjestetään infotilaisuus ennen syksyn 2021 hakukierroksen avautumista.

 

Lisäksi Business Rovaniemen ohella Rovaniemen kylien kehittämissäätiö vahvistaa omalta osaltaan maaseutualueiden elinkeinotoimintaa. Yrityssetelin turvin yrittäjät voivat tehdä pieninvestointeja, markkinointitoimenpiteitä ja käyttää asiantuntijoita heille tärkeisiin kehittämiskohteisiin. Säätiö rahoittaa myös yrittäjien yhteisiä kehittämishankkeita.

 

MAKSUTTOMAT YRITYSNEUVONTAPALVELUT EDELLEEN ROVANIEMELÄISTEN YRITYSTEN SAATAVILLA

Business Rovaniemi neuvoo aloittavia ja toimivia yrityksiä niiden elinkaaren eri vaiheissa. Yritykset voivat kääntyä Business Rovaniemen puoleen mm. tulevan kustannustuki III:n hakemiseen liittyvissä asioissa.

INNOVAATIOPALVELUT OSAKSI YRITYSPALVELUTARJONTAA

Rovaniemen kaupunki on käynnistänyt helmikuussa 2021 yrityspalveluiden kehittämistyön, jossa tuotetaan palvelumuotoilumenetelmiä hyödyntäen innovaatiopalvelut osaksi kaupungin yrityspalveluita kilpailijakaupunkien tavoin. Kehitystyötä tehdään vuorovaikutuksessa alueen elinkeinoelämän kanssa. 

 

LIKILIIKE-TOIMINTA TUKEE PAIKALLISTA ELINVOIMAA

Rovaniemen kaupunki on ollut luomassa yrittäjäjärjestön kanssa Likiliike-konseptia. Kaupunki tukee paikallista elinvoimaisuutta edistävän Likiliike-verkoston toimintaa 40 000 eurolla vuonna 2021. Likiliike-toimistolle on osoitettu toimitilat Business Rovaniemen yhteydessä, ja kaupungilla on edustaja Likiliike-johtoryhmässä.

 

YHTEISMARKKINOINTI YRITYSTEN KANSSA

Rovaniemen kaupunki tukee Visit Rovaniemen kautta matkailumarkkinointia 630 000 eurolla vuonna 2021. Lisäksi Rovaniemen kaupunki panostaa vuonna 2021 Lapin seutumarkkinointiin House of Laplandin kautta 110 000 eurolla. 

 

ROKKE ROVANIEMEN KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISHANKE

Rovaniemen kaupunki on osatoteuttajana ROKKE Rovaniemen kaupunkikeskustan kehittämishankkeessa, joka toteutetaan ajalla 1.3.202031.8.2022. 

 

Hankkeen kehittämistavoitteena on luoda Rovaniemen kaupunkikeskustan yhteiskehittämisen toimintakulttuuri keskustan elinvoimaisuuden vahvistamiseksi. Hanke aktivoi ja vahvistaa Rovaniemen kaupunkikeskustassa toimivien pk-yritysten, kaupungin ja kehittäjien välistä yhteistyötä ja verkostoitumista, ja siten tukee pk-yritysten yhteisten, uusien innovaatioiden ja liiketoimintamallien syntymistä.

Hankkeen tavoitteena on luoda pk-yrittäjien, Rovaniemen kaupungin ja kehittäjien kanssa yhteinen toiminta- ja rahoitusmalli kaupunkikeskustan pitkäjänteisen ja strategisen yhteistyön kehittämiseen. Tavoitteena on myös aktivoida ja lisätä Rovaniemen kaupunkikeskustan jatkuvaa ja suunnitelmallista yhteiskehittämistä vastuullisuutta, yhteisöllisyyttä ja paikallisuutta painottaen.

 

Lisätietoja hankkeesta: https://businessrovaniemi.fi/fi/Palvelut-yrityksille/Kaupunkikeskustan-kehittaminen/Rokke-hanke

 

MUU HANKETOIMINTA

Rovaniemen kaupunkikeskustan kehittämishankkeen lisäksi Rovaniemen kaupunki on mukana myös muissa yritystoimintaa edistävissä hankkeissa.  Kaupunki on mukana Lapin yrittäjien omistajavaihdokseen liittyvässä hankkeessa sekä viime vuonna päättyneessä Lapin hankinta-asiamies -hankkeessa. Lisäksi Rovaniemen kaupunki on mukana Joulupukin Pajakylän kehittämishankkeessa sekä yrityksiä hyödyntävässä Energiatehokas arktinen lumi -hankkeessa.

 

Jaa sivu