Aiheeseen liittyvät uutiset

Elinvoimalaskelma 2021: Valtakunnalliseen tilanteeseen suhteutettuna Rovaniemen keskustan elinvoima on pysynyt verraten hyvällä tasolla

Julkaistu 27.5.2021 9:12

Elävät Kaupunkikeskustat ry:n Elinvoimalaskentaan 2021 osallistui yhteensä 40 kaupunkia. Tulosten mukaan koronapandemia on kurittanut pahimmin suurimpien kaupunkien keskustoja. Rovaniemi sijoittuu tässä joukossa verraten hyvin selvinneiden joukkoon.

Rollo yöllä-2 (2).jpg

Rovaniemen keskustan elinvoimaa on seurattu syksystä 2017 alkaen. Tällä kertaa Elinvoimalaskenta tehtiin tammikuussa 2021 aikana, jolloin elettiin koronapandemian aiheuttamaa poikkeusaikaa. Tänä vuonna laskelma tehtiin aiempaa laajempana ja mukaan otettiin verrokkeina myös Eteläkeskus, Lampela, Saarenkylä ja Pajakylä.

Pandemia on vaikuttanut palveluyritysten kysyntään ja kannattavuuteen. Rovaniemi on kärsinyt erityisesti ulkomaalaisten matkailijoiden puutteesta, mikä näkyy monien yritysten liikevaihdossa ja sen myötä keskustan elinvoimassa. Ravintoloiden toimintaa myös on rajoitettu ja osa palveluyrityksistä on sulkenut toimintansa kuluvan talvikauden osalta. Silti valtakunnalliseen tilanteeseen suhteutettuna Rovaniemen keskustan elinvoima on pysynyt verraten hyvällä tasolla.

Rovaniemen keskustan elinvoiman vuosimuutos neljän vuoden aikana on - 3 %. Valtakunnallisesti kaupunkikeskustoissa vuosina 2017-2021 muutos on ollut keskimäärin - 3,7%. Tämä osoittaa Rovaniemen keskustan pärjänneen keskimääräistä paremmin.

Rovaniemellä kauppoja ja ravintoloita oli tutkimushetkellä yhteensä 359 kappaletta. Näistä 147 sijaitsi keskustan alueella, 73 Lampelan-Teollisuuskylän alueella, 37 Pajakylässä ja 19 Saarenkylässä. Tilapäisesti suljettuna oli yhteensä 19 yritystä.

Kaupan alalla muutos vuodesta 2019 vuoteen 2021 on suurin: Rovaniemellä lopetti yhteensä 10 yritystä. Ravintoloiden ja kahviloiden suhteellinen osuus keskustoissa on lisääntynyt – näin on tapahtunut myös Rovaniemellä. Ne ovat lisääntyneet viidellä. Muoti ja asusteet -toimialalla sen sijaan vähennystä on tullut vuodesta 2019 vuoteen 2021 kuusi kappaletta.

Tyhjiä, vapaana olevia liiketiloja Rovaniemen keskustan rajausalueella oli päivityshetkellä 9,5 prosenttia. Edellisen Elinvoimalaskennan aikana tyhjiä liiketiloja oli 7,6 ja vuonna 2019 6,9 prosenttia.

Rovaniemen kokonaiselinvoimalaskenta 2021

• Rovaniemen kokonaiselinvoimalaskenta perustuu Rovaniemen keskustan ja kolmen kaupan keskittymän liiketilalaskentaan. Rovaniemen keskustan elinvoimaa on seurattu syksystä 2017 alkaen. Nyt kartoitettiin myös keskustan ulkopuoliset kaupan keskittymät.
• Liikeyritykset ovat luokiteltu aukiolon mukaisesti (peruskategoriat) sekä toimialaluokitettu.
• Tämän raportti perustuu kartoitukseen, joka tehtiin 7.-9.1.2021 TietoJärjestelmäPalvelu Salokorpi Oy:n toimesta.
• Toimeksiantajina: Rovaniemen kaupungin Elinvoimapalvelut • ROKKE – Rovaniemen kaupunkikeskustan kehittäminen -hanke. Lapin liiton EAKR rahoitteista hanketta hallinnoi Lapin ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttajana toimii Rovaniemen kaupunki.

Keskustojen elinvoimalaskenta Suomessa
• Elinvoimalaskenta perustuu Elävät Kaupunkikeskustat ry:n (EKK) menetelmään.
• EKK on kaupunkien, kaupan liittojen ja kiinteistöalan järjestöjen perustama keskustojen kehitystyön verkostotoimija.
• Keskustojen elinvoimaa seurataan Suomessa 40:ssä kaupungissa.
• EKK julkistaa elinvoimalaskennan tiedot vuosittain kaikista mukana olevista kaupungeista.

LUE LISÄÄ www.allincityapp.com

Jaa sivu