Arctic Design Weekin muotoilupalkinnot on jaettu: Vuoden 2021 arktisen muotoilun elämäntyöpalkinnot Petteri ja Ilmari Laitille

Julkaistu 25.3.2021 11:27

Vuosittain järjestettävä maailman pohjoisin muotoiluviikko Arctic Design Week on palkinnut jälleen muotoilun toimijoita ja opiskelijoita. Yleisöäänestyksen tuloksena Vuoden 2021 arktiseksi muotoiluintensiiviseksi yritykseksi on valittu 46 prosentin äänimäärällä Inarin Käsityöpuoti. Muotoilun elämäntyöpalkinto on päätetty antaa poikkeuksellisesti kahdelle henkilölle samanaikaisesti, saamelaistaiteen ja käsityöperinteen taitajille Petteri ja Ilmari Laitille.

Arctic-design-week-keskiviikko42.jpg
Arktisen muotoilun elämäntyöpalkinnon saajat kunniatohtori Petteri Laiti ja lehtori Ilmari Laiti Award Night juhlassa Sajoksessa.

Palkintopäätösten takana toimivan muotoiluviikon Advisory Boardin mukaan Vuoden arktinen muotoiluintensiivinen yritys hyödyntää rohkeasti ja ennakkoluulottomasti arktisuutta toiminnassaan ja on omaksunut sen osaksi liiketoimintaa. Tuote tai palvelu myös edustaa innovatiivista muotoilua sekä omaa yhteiskunnallista, kaupallista ja ympäristöllistä merkitystä. Yrityksellä on myös vientipotentiaalia.

  • Inarin Käsityöpuoti on vastuullisesti toimiva, kotimaista taidekäsityötä, taidetta ja pohjoista muotoilua välittävä verkkokauppa. Puoti on pienten, paikallisten toimijoiden yhteistyötä, jonka päämäärä on edistää suomalaisen käsityön ja muotoilun arvostusta ja parantaa pohjoisten tuotteiden saavutettavuutta. Kuluttajille tarjoamme luovan ja omaehtoisen myyntikokoelman, jonka kaikki tuotteet ovat käsin tehtyjä uniikkiesineitä tai piensarjatuotantoa Suomesta.


Arktisen muotoilun elämäntyöpalkinto 2021 Petteri ja Ilmari Laitille

Arktisen muotoilun elämäntyö -palkinto on myönnetty saamelaistaiteen kunniatohtori, hopeaseppä Petteri Laitille ja käsityöntekijä, lehtori Ilmari Laitille. Veljekset ovat molemmat tehneet pitkän uran saamenkäsitöiden elvyttäjinä ja uudistajina sekä siirtäneet opettajina perinteistä käsityötaitoa ja raaka-aineiden ymmärrystä seuraaville sukupolville.

Petteri Laiti on duodjin pioneeri ja Lapin yliopiston kunniatohtori, jonka tuotanto kattaa perinteisen saamenkäsityön ja taidekäsityön sekä uniikkeja teoksia poronsarvesta, nahasta, pahkasta sekä hopeasta ja kullasta. Laitilla on ollut useita luottamustehtäviä ja hänellä on ollut lukuisia yksityis- ja yhteisnäyttelyitä Suomessa, Pohjoismaissa ja eri puolilla maailmaa. Hänen töitään on useissa museoissa, muun muassa Suomen Kansallis- ja Käsityön museoissa sekä Inarissa Siidassa ja Sajoksessa.

Saamenkäsityöntekijä, taidekäsityöläinen ja opettaja Ilmari Laiti sai veljensä tapaan sukuperintönä saamenkäsityötaitojen opin. Ilmari Laiti on tehnyt pitkän uran Saamelaisalueen koulutuskeskuksen saamenkäsityön lehtorina, koulutuksen johtajana ja vararehtorina. Laitille myönnettiin 2021 Suomen kulttuurirahaston Tapio Wirkkalan rahastosta hakemuksetta apuraha duodji-käsityöperinteen säilyttämisestä ja edistämisestä. 


Vuoden arktinen muotoilun opiskelija 2021 – Samuli Valkama  

Lapin Yliopiston opettajien valitsemista eri taidealojen opiskelijaehdokkaista Vuoden 2021 opiskelijaksi on valittu audiovisuaalisen mediakulttuurin opiskelija Samuli Valkama. Valkama on osoittanut kyvykkyyttä yhdistää tuotannoissa markkinoinnin, palvelumuotoilun ja arktisen estetiikan. Hänen suunnittelunsa keskiössä on kaupallinen ajattelu. Samuli Valkama on panostanut myös pelillistämiseen. 


5_Inarin Käsityöpuoti ihmiset.jpg
Vuoden muotoiluintensiivinen yritys 2021 Inarin Käsityöpuoti

Jaa sivu