Luovuutta liiketoimintaan – Yrittäjille suunnattuja, ilmaisia työpajoja

Nyt pohditaan ja kehitetään liiketoiminnalle uutta suuntaa, uusia ideoita ja ratkaisuja sekä opastetaan erilaisten ELYn ja Lapin Liiton hankehakemusten kanssa. Verkkotapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille toimialoille.

Ensimmäinen työpaja on jo perjantaina 17.4.2020.

ILMOITTAUDU TÄSTÄ LINKISTÄ:  www.webropol.com/s/luovuuttaliiketoimintaan/

Luovuutta liiketoimintaan -kokonaisuus sisältää yhteensä seitsemän tehokasta verkossa järjestettävää työpajaa: 4 x 4h teematyöpajaa + 3 x 2h hakemustyöpajaa.

• Teematyöpajoissa lähtökohtana on kohdetoimiala/-ympäristö, jolle kehitetään uusia palveluja tai tuotteita. Osallistujat voivat tulla miltä tahansa toimialalta ja esiin nousevien toiveiden mukaan käsitellään myös muita teemoja.

• Hakemustyöpajat ovat yhteisiä kaikille teemoille. Näissä työstetään rahoitushakemuksia ohjatusti käytännössä.

• Omaehtoinen työskentely mahdollistetaan yhteisten tapaamisten välissä käyttöön varattavalla verkkoalustalla.

• Työskentelyssä hyödynnetään joustavasti muotoilu- ja taidelähtöisiä menetelmiä ja työkaluja sekä yleisesti luovaa osaamista.

• Tuloksena on yritysryhmien eri rahoitusohjelmiin lähetettävät yhteiset hankehakemukset.