Luoville aloille suunnattu CreMa –haku on avattu

Vuoden 2019 CreMA on haettavissa 3.6.– 1.10.2019

Rahoitusta haetaan AVEK-hakujärjestelmän kautta
https://www.kopiosto.fi/AVEK/crema-haku-auki-3-6-1-10-2019/

Rahoitusta haettaessa on huomioitava, että akijan tulee olla luovan alan yritys tai useamman yrityksen verkosto hankkeessa tulee olla yhteistyökumppanina vähintään yksi teollisuus-, palvelu- tai muiden kuin luovien alojen yritys tai näiden verkosto, mutta myös luovien alojen yritysten keskinäiset verkostoitumishankkeet otetaan huomioon. Hakemuksen liitteenä on oltava yhteistyökumppanina toimivan muun toimialan tai luovan alan yrityksen/verkoston kirjallinen sitoutuminen hankkeeseen

Hakemuksesta on lisäksi hyvä selvitä vastaukset ainakin seuraaviin seikkoihin mikä on hankkeen kohteena olevan tuotteen tai palvelun ansaintalogiikka miten tuote tai palvelu tuotteistetaan kilpailuanalyysi, ts. onko markkinoilla jo samankaltaisia tuotteita tai palveluita tuotteen tai palvelun kohderyhmän määrittely mikä on hankkeen kansainvälinen potentiaali

Avustuksia ei myönnetä yrityksen perustoimintaan, eikä laitehankintoihin yksittäisen teoksen tai tuotteen tekemiseen yrityksen perustoimintaan liittyvän markkinoinnin kehittämiseen hakijayrityksen asiakkaan lukuun tehtäviin tuotekehityshankkeisiin tai tilaustöihin.

Hakijoilta edellytetään omarahoitusosuutta CreMA-rahoitus voi olla 60 % hankkeen kokonaiskustannuksista. 40 % omarahoitusosuuteen voidaan laskea myös hakijan omia työkustannuksia tai oman kaluston käyttöä – oman työn tuntihinnaksi voidaan laskea 19€/h ja oman kaluston käyttö on max 60% vastaavan kaluston vuokrahinnasta.

Myös hankepartnerina toimivan muun alan yrityksen taloudellinen osallistuminen hankkeen kustannuksiin on suotavaa, mutta ei pakollista.