Koronatilanteen vuoksi kaikki Rovaniemen maaseutualueella toimivat yritykset voivat hakea kylien omaa yritysseteliä 

Rovaniemen kylien kehittämissäätiön yrityssetelijärjestelmän tuki on tarkoitettu maaseutualueen pk-yrityksille,  maa-, poro- ja metsätalousyrityksille sekä elinkeinon- ja ammatinharjoittajille, joilla on y-tunnus.

 

Koronapandemian vuoksi tänä vuonna poikkeuksellisesti  kaikki yritykset Rovaniemen maaseutualueella voivat hakea yritysseteliä. Yrityssetelin arvo myös nousi tänä vuonna 2500 euroon. , 

 

“Seteli on monipuolinen ja helposti haettava, yrityksille suunnattu tuki erilaisiin toimenpiteisiin kattaen muun muassa pieninvestoinnit ja markkinointitoimenpiteet. Hankintoihin suositellaan paikallisia yrityksiä, jolloin hyöty alueelle on moninkertainen”, sanoo Rovaniemen kylien kehittämissäätiön asiamies Heli Välikangas

 

Tukikohteet:

 

PALVELUJEN HANKINTA

Tukea voidaan myöntää mm.

 • selvitysten laatimiseen, joita ovat mm.: markkinaselvitykset; toteutettavuusselvitykset;
 • investointitarpeet; viranomaisvaatimukset (esim. lakisääteisellä toimialalla); yms.
 •  teknisiin palveluihin;
 •  tuotantoon liittyviin palveluihin;
 • myönteiseen yritysimagon rakentamiseen;

INVESTOINNIT

Tukea voidaan myöntää investointien tekemiseen. Investoinnin on liityttävä yrityksen liiketoimintaan ja sen pitää tuoda yritykselle pidempiaikaista tulonmuodostuskykyä.

Mikäli investointi koostuu useammasta koneesta/laitteesta tms., on kunkin niistä oltava arvoltaan vähintään 100,00 € (alv 0 %).

 

MARKKINOINTI, MYYNNIN EDISTÄMINEN JA MYYNTIMESSUT

Tukea voidaan myöntää mm.:

 • myyntimessujen kustannuksiin
 • markkinointiin ja myynnin kehittämiseen liittyviin palveluihin;
 •  isompiin, kertaluontoisiin mainoskampanjoihin
 •  tienvarsimainontaan, opaskyltteihin (edellyttää ELY-keskuksen hyväksyntää).

 PERUSKOULUTUKSEN JÄLKEEN HANKITTAVA AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS, JOKA LIITTYY YRITYKSEN LIIKETOIMINTAAN

Tukea voidaan myöntää ammatilliseen lisäkoulutukseen, mikäli:

 • hakijalla on käynnissä olevaan yritystoimintaan liittyvä ammatillinen peruskoulutus;
 • hakija täyttää muut näissä kriteereissä asetetut ehdot. 

 

YRITTÄJÄN TYÖKYVYN YLLÄPITO

Tuki on harkinnanvaraista ja käsitellään tapauskohtaisesti. Tukea voi saada esimerkiksi työn, työhyvinvoinnin ja työympäristön kehittämiseen, työyhteisön ja työorganisaatioiden toimivuuden parantamiseen ja ammatillisen osaamisen edistämiseen. Tukea ei kuitenkaan voi käyttää tavanomaisiin esim. liikunta-, virkistys- tai fysioterapiapalveluihin.

Myönnettävän tuen enimmäismäärä ja omarahoitusosuus

Tukea myönnetään Rovaniemen kylien kehittämissäätiön myöntämän määrärahan puitteissa. Tuki on harkinnanvaraista. Tuen laskemisen ja myöntämisen perusteena käytetään tuettavan palvelun tai hankinnan arvonlisäverotonta hintaa. Tuen osuus on hankinnan arvosta enintään 40 %, eli arvonlisäveroton enimmäishinta on 6.250,00 € (alv 0 %). Huolimatta hankinnan enimmäisarvosta tukea myönnetään enintään 2.500,00 euroa/yritys/ kalenterivuosi. 

Tuen hakeminen ja hakemuksen liitteet

Tukea haetaan kirjallisella tai sähköisellä lomakkeella Rovaniemen kylien kehittämissäätiöltä.

Täytettävän lomakkeen ja tarkemmat hakuohjeet voi ladata osoitteesta

https://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Kylat-ja-kaupunginosat/Rovaniemen-kylien-kehittamissaatio

 

Lisätietoja:

Satu Tuovinen p. 050 349 6106, satu.tuovinenrovaniemi.fi

Riina Koskiniemi p. 040 481 4056, riina.koskiniemi(at)rovaniemi.fi

Heli Välikangas p. 0400 696 834, heli.valikangas(at)rovaniemi.fi