KAUPUNKI HALUAA AKTIIVISEMMAKSI KUMPPANIKSI

Uuden kaupunginjohtajan ensimmäisessä yrittäjä-aamussa kohtautettiin kehittämistarve ja -tarjonta.

Rovaniemen kaupunki on käynnistänyt uuden aktivoivan rahoituspalvelun, Rovaniemen Yrityspalvelusetelijärjestelmän alueen yrityksille sekä integroinut yrityspalveluita BusinessRovaniemeen alueen yrityksiä kuunnellen. Uusi kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio järjestI yhteistyössä BusinessRovaniemen kanssa ensimmäisen yrittäjäaamun pe 5.6.2020 klo 9-11.  Paikalla oli poikkeusolosäännösten mukaisesti yhteensä 50 yrittäjää, niin yrityspalvelujen tarvitsijaa kuin asiantuntijapalvelujen tarjoajaa.

”Haluan lisätä avointa ja aktiivista keskustelua alueemme yritysten kanssa sekä löytää hyviä käytänteitä, miten autamme toinen toisiamme kotiseudun elinvoimaisuuden lisäämiseksi. Olemme päivittämässä kaupungin kasvuohjelmaa lähitulevaisuudessa. Tämän haluamme tehdä yrittäjien kanssa yhdessä.”, sanoo kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio.  Hän haluaa paitsi jatkaa hyviä säännönmukaisia tapaamiskäytänteitä yrittäjien kanssa, myös lisätä vuorovaikutteisia keskusteluyhteyksiä.

 

AKTIVOIVAA ELINVOIMAA

Rovaniemen kaupunki on päättänyt ottaa käyttöön uuden aktivoivan ja kohdennetun elinvoimapolitiikan välineen muutaman yritysorientoituneen suomalaisen kaupungin tavoin. Kaupunginhallitus päätti maanantaina 18.5.2020 avata ensimmäisen Yrityspalvelusetelin haun alueen yrityksille 1.6.2020 alkaen. Vastaavasti yrityspalveluita on kehitetty hyvillä tuloksilla mm. Lahdessa, Jyväskylässä ja Tampereella.

 

“Rovaniemeläisillä yrityksillä on mahdollisuus ensimmäisen kerran hakea kaupungilta rahoitusapua kasvuun ja kehittämiseen. Uusi rahoitusmalli ei ole korona-ajan poikkeusrahoitusta, mutta sen uskotaan myös vauhdittavan elpymistä ja auttavan pääsemään eteenpäin epidemian jälkeen”, kertoo Rovaniemen kaupungin toimialajohtaja Jukka Kujala.

Rovaniemen kaupungin yrityspalveluiden myöntämän yrityspalvelusetelin arvo on 2500 euroa (alv 0 %) tai 5000 euroa (alv 0%), josta yritysten omavastuuosuus on 20 %. Yrityspalveluseteli on voimassa 6 kk.

”Uusi yrityspalveluseteli jalostaa perinteisestä yritysneuvonnasta aiempaa kohdistetumpaa ja aktivoivampaa elinkeinopolitiikkaa, jolla haluamme edistää mahdollisimman konkreettisesti alueen elinvoimaa. Osoitamme yritysten käyttöön asiantuntijapalveluita kehitystyötä toteuttamaan, jolloin edistämme myös yksityisten yrityspalvelumarkkinoiden kehittymistä alueella”, Kujala sanoo.

Yrityspalvelusetelin ensimmäinen Hakuaika on 1.6 – 22.6.2020. Haun haluttiin ajoittuvan koronan exit-vaiheeseen, kun yritykset pyrkivät sopeuttamaan toimintojaan muuttuneeseen tilanteeseen. Ensimmäiset rahoituspäätökset on tavoitteena tehdä sujuvasti vielä kesäkuun aikana hakuajan päätyttyä. Business Rovaniemi käy hakemukset läpi ja tekee esityksen seteleiden saajista. Päätökset seteleiden saajista tekee toimialajohtaja. Ensimmäisten päivien aikana on tullut jo noin 10 yrityspalvelusetelin hakemusta.

 

Asiantuntijayritykset voivat hakeutua Yrityspalvelusetelin palveluntuottajiksi jatkuvalla haulla ja rekisteröitymällä Luotettava Kumppani -rekisteriin.

 

PYSYVÄ KEHITTÄMISAPU PK-SEKTORILLE

Uusi Yrityspalveluseteli on tarkoitettu pysyväksi paikalliseksi palvelumalliksi. Siihen varataan vuosittain 150.000 euroa.  Yrityspalvelusetelin hakuja järjestetään kaksi kertaa vuodessa.

 

”Uusi yrityspalveluseteli jalostaa perinteisestä yritysneuvonnasta aiempaa kohdistetumpaa ja aktivoivampaa elinkeinopolitiikkaa, jolla haluamme edistää mahdollisimman konkreettisesti alueen elinvoimaa. Osoitamme yritysten käyttöön asiantuntijapalveluita kehitystyötä toteuttamaan, jolloin edistämme myös yksityisten yrityspalvelumarkkinoiden kehittymistä alueella” sanoo toimialajohtaja Jukka Kujala.

 

Yrityspalvelusetelin tuottajiksi on tällä hetkellä valittu 63 hakemuksesta 32 paikallista ja pohjoissuomalaista, Luotettava Kumppani – kriteerit täyttävää asiantuntijaa. Palveluntuottajien valikoimaa täydennetään jatkuvalla haulla. Yrityksellä on mahdollisuus valita sähköisestä rekisteristä oman tarpeen mukainen palvelutuottaja rahoituspäätöksen saatuaan.

 

Yrityspalvelusetelistä lisätietoa, yrityspalvelutuottajarekisteri sekä hakukanava löytyvät Business Rovaniemi nettisivuilta https://businessrovaniemi.fi/palvelut-yrityksille/yrityspalveluseteli/

 

BUSINESS ROVANIEMESTÄ KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMAYKSIKKÖ 

Vuoden vaihteesta lähtien Business Rovaniemi on muotoiltu koko kaupungin elinkeino- ja yrityspalveluyksiköksi. Kevään aikana on uudistettu yrityksille tarjottavia kehittämis- ja rahoituspalveluita sekä luotu sähköisiä palvelu- ja maksatusjärjestelmiä asioinnin sujuvoittamiseksi. Business Rovaniemen ydin tehtävä on toteuttaa kaupungin kaupunkistrategiasta johdettua kasvuohjelmaa. Palveluja on tuotettu aina tiiviissä yhteistyössä alueen yrittäjien, heitä edustavien yrittäjäjärjestöjen kanssa. Siitä osoituksena mm. valtakunnallistakin huomiota saanut Likiliike -konsepti. Uusi kaupunginjohtaja tulee jatkamaan säännöllisiä Kaupunginjohtajan Aamukahvi-Treffejä Yrittäjille vuorovaikutteisena kohtaamisena.

Yrittäjäjärjestön kanssa olemme yhteistyössä työstäneet toimenpiteitä Rovaniemen yritystoiminnan tukemiseksi koronavirusepidemian aikana (KH 30.3.2020) ja Rovaniemen jälleenrakennussuunnitelman yrityspalveluita koskevat sisällöt (KH 18.5.2020).

 

Koronatilanteessa Business Rovaniemi on tukenut yrittäjiä mm. neuvomalla poikkeusajan rahoitusten hakemisessa Ely-keskukselta ja Business Finlandilta sekä organisoimalla Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittaman yksinyrittäjien toimintatuen ja valmistelemalla sen tukihakemukset päätöksentekoa varten (nyt yhteensä 396 vastaanotettua hakemusta, joista 367:lle tehty päätökset). Yksinyrittäjätuesta on käyttämättä alueelle myönnetystä budjetista yli 1.5 miljoonaa euroa.

 

Mikä on Business Rovaniemi?  (täydennetty/parannettu löydettävyyttä uusille Rovaniemi.fi sivuille)

  • Rovaniemen kaupungin elinkeino- ja yrityspalvelut
  • Henkilökuntamäärä: 9 hlöä
  • Johtajana toimialajohtaja YTL Jukka Kujala
  • Palveluajatus: toteuttaa kaupungin kasvuohjelmaa yrittäjälähtöisellä palveluasenteella, ”yhden palvelutiskin” -periaatteella
  • Palvelut: yritysneuvontaa mm. perustamis-, omistajanvaihdos-, kasvu- ja kansainvälistymisasioissa, innovatiivisen kehitysympäristön rakentaminen, aluekehitys- ja maaseutualueen koordinointi, kansainvälisten asioiden hoito sekä elinvoiman markkinointiviestintä.