ENERGIATEHOKAS ARKTINEN LUMI, investointihanke

 

Arktinen ja talven osaaminen korostuu 2020 -luvulla muuttuvassa toimintaympäristössä. Lumivarmuuden osalta käydään keskustelua siitä, onko 2030 -luvulla enää Keski-Euroopan keskittymissä lunta ja mahdollisuutta talvilajien harrastamiseen. Ilmastonmuutos on tässä keskeinen taustavaikutin ja siksi lumen tuottamisesta ja lumella operoinnista on tehtävä kestävää toimintaa. Lappi on lumivarma alue, vaikka ilmastonmuutoksen johdosta on tehtävä jatkuvasti kehittämistyötä. Ounasvaaran alueesta on tullut kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä talvilajien ja arktisuuteen liittyvä osaamis

en keskittymä, jossa myös matkailullinen näkökulma jatkuvasti vahvistuu. Satsaukset Ounasvaaran kehittämiseen tuovat uutta kasvua, yritystoimintaa ja sitä kautta työtä alueelle. Lapin alueella on lumiolosuhteiden kehittämisen erityistehtävä Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Energiatehokas arktinen lumi, investointihankkeessa toteutetaan Lapin ammattikorkeakoulun toteuttaman Energiatehokas arktinen lumi -hankkeen investoinnit.

 

Tavoite:

Energiatehokas arktinen lumi –investointihankkeessa tehtävillä hankinnoilla tuetaan lumiolosuhteen kestävää ja taloudellisesti tehokasta kehittämistä (lumen säilöntä, tuottaminen, talvilajit ja liikuntamatkailu). Investoinneilla pyritään energiatehokkaaseen ja vähähiiliseen tapaan toimia, eli lumen tuottamista mahdollisimman resurssitehokkailla laitteilla seurataan, ja lunta säilötään sekä tuotetaan vain sen verran kuin todellista tarvetta on (tarve on alueella suuri sesonkien aikaan). Investointihankkeen puitteissa luodaan edellytykset selvittää tätä taloudellista osuutta sekä lumen ja keinolumen optimaalista tuotantotarvetta.

 

Tulokset:

  1. Laiteinvestoinnit kolmelle pilotille on toteutettu.
  2. Investointien myötä on luotu puitteet pilotoida eri teknologioita resurssitehokkaan lumiosaamisen luomiseksi.
  3. Hankehallinnointi.

Hankkeen kustannusarvio on 264 640 euroa, josta Lapin Liiton myöntämä Euroopan aluekehitysrahaston osuus on 70 % eli 185 248 euroa.

 

Hankkeen tuloksia voi seurata Lapin ammattikorkeakoulun verkkosivuilla Energiatehokas arktinen lumi -kehittämishanke.

 

Aikataulu:

1.3.2019 – 31.8.2021

 

Lisätietoja:

Juha Seppälä

 

Rahoituslähteet:

EAKR 2014-2020

Kokonaiskustannukset:

264 640 €

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta:

185 248 €