Yrityspalvelusetelillä apua yrityksesi kehittämiseen


Vuoden 2023 yrityspalvelusetelin teemaksi valittiin omistajanvaihdos. Onnistuneet omistajanvaihdokset ovat kaupungin elinkeinorakenteelle ehkä se tärkein toimenpide, jolla turvataan toimivien ja elinvoimaisten yritysten jatkuminen uuden omistajan omistuksessa.

Vuoden 2023 yrityspalvelusetelin hakuaika oli 1. - 18.9.2023.

Yrityspalveluseteli toimii kaupungin elinkeinopolitiikan aktivoivana välineenä, jonka tarkoitus on tukea rovaniemeläisten pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä auttaa omistajanvaihdostilanteissa. Tavoitteena on osaltaan tukea yritysten kehittämistoiminnan jatkumista tai aktivoitumista sekä liikevaihdon ja työpaikkojen kasvua.

Samalla seteli edesauttaa yksityisten yrityspalvelumarkkinoiden kehittymistä Rovaniemen seudulla.

Yrityspalveluseteli täydentää muita julkisrahoitteisia asiantuntijapalveluita, kuten mm. ELY-keskuksen yritystukia, mutta ei korvaa niitä. Setelillä ei siten voi hankkia sellaisia asiantuntijapalveluja, joihin on jo saatu tai saatavissa muuta julkista tukea.

 

Mikäli yrityksesi toimii Rovaniemen maaseutualueella, tutustu myös Kylien kehittämissäätiön Yritysseteliin täältä

 

Muistathan selvittää ELY-keskuksen Kehittämispalvelujen mahdollisuudet? 

"Mietitkö yrityksesi kehittämistä? Onko yrityksesi tavoitteena kasvu kotimaassa tai onko yrityksesi suuntaamassa kansainvälisille markkinoille? Ehkä suunnittelet omistajanvaihdosta tai haet yritystoiminnallesi uutta suuntaa? Yrityksen kehittäminen kannattaa aina ja siksi tarjoamme jopa 80 % tuen yrityksen kehittämiseen. Yrittäjän maksettavaksi jää vain omavastuuosuus

Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen pk-yrityksille tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalveluja, joiden avulla voit kehittää yritystäsi helposti ja nopeasti. Saat yrityksesi avuksi kokeneen liikkeenjohdon asiantuntijan tai kehität omaa tai yrityksesi avainhenkilöiden liiketoimintaosaamista huippukouluttajien kanssa kohtuullisin kustannuksin."

Näissä ns. Kehpoissa on jatkuva haku. 

  

 

 

Business Service Voucher in English

BUSINESS SERVICE VOUCHER FOR BUSINESS DEVELOPMENT

 

Please find more information about Business Rovaniemi and its services, including the Business Service Voucher, on our English website .

 

Starting on June 2020, the City of Rovaniemi has started to provide Business Service Vouchers that effectively activate development support for enterprises.

The Business Service Voucher serves as a business policy activating instrument for the city, the intention of which is to support the growth and internationalisation of Rovaniemi-based SMEs, and for providing assistance with change of ownership situations. At the same time, the voucher assists in the development of the company services markets in the Rovaniemi region.

The voucher supplements other publicly funded expert services, such as e.g. the services of the ELY Centre. 

Application periods are opened twice a year. The latest and the second application period in 2022 was held from September 12, 2022 until September 25, 2022. Decisions will be made on all applications simultaneously and communicated to all applicants by the end of October, 2022.

Applications for service providers began earlier on April 2020. The application process for service providers is continuous.

 

If you have been unable to reach our advisers for further information, please send an email request for us to contact you to yrityspalvelut@rovaniemi.fi. We will contact you as soon as we can.


 


Lue lisää yrityspalvelusetelistä

Yrityspalveluseteli on Rovaniemen kaupungin sitoumus korvata setelin saajan puolesta osa tämän kaupungin hyväksymältä palveluntuottajalta hankkiman asiantuntijapalvelun hinnasta ennalta määrättyyn arvoon saakka. 


Yrityspalvelusetelillä rahoitetaan yrityksen kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä. Näillä tarkoitetaan yritykseen pitkäkestoisesti vaikuttavia, strategisesti merkittäviä ja yrityksen toiminnan uudistamista tukevia toimia. Yrityspalvelusetelillä ei voi siten rahoittaa aineellisia investointeja, korvausinvestointeja tai käyttöpääomaa. Sillä ei voi myöskään rahoittaa yrityksen nykyisen toiminnan mukaisia operatiivisia toimenpiteitä, esimerkiksi normaaleja myynti- tai markkinointikampanjoja, verkkosivujen tekemistä/päivittämistä, hakukoneoptimointia tai yrityksen perustoimintaan oleellisesti liittyvien ohjelmistojen hankintaa tai päivitystä.  


Yrityspalveluseteli täydentää  muita julkisrahoitteisia asiantuntijapalveluita. Sillä ei voi rahoittaa asiantuntijapalvelua, johon on jo saatu tai saatavissa muuta julkista tukea, esimerkiksi Ely-keskuksen, Business Finlandin, Leader -rahoituksen tai Rovaniemen Kylien kehittämissäätiön kautta.

 

Yrityspalvelusetelillä voidaan hankkia seuraavia yritystoiminnan kehittämiseen liittyviä asiantuntijapalveluita:


– Kansainvälistymisen suunnittelu ja markkinaselvitykset
– Kansainvälistymiseen liittyvät messuosallistumiset (ulkomaat ja kotimaan); osallistumismaksu, osastopaikkamaksu ja matkat
– Kasvuun liittyvät rahoitus- ja investointisuunnitelmat sekä hakemukset
– Taloushallinnon kehittämisen palvelut
– Kasvuun liittyvä laki- ja sopimusneuvonta
– Kasvuun tähtäävät neuvonanto ja selvityspalvelut yrityksien hallituksille ja johtoryhmille
– Yrityksen strategia ja johtaminen
– Tuotekehitys, tuotteistaminen ja palvelumuotoilu
– Yrityksen digitalisaation kehittäminen
– Myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen liittyvät palvelut

– Omistajanvaihdokseen liittyvät arvonmääritykset, laki- ja sopimusneuvonta

 

Yrityspalveluseteli oli vuonna 2023 haettavissa kerran. Vuoden 2023 teemana oli omistajanvaihdokset.

Yrityspalveluseteliä on haettava ennen asiantuntijapalvelun aloittamista. Esimerkiksi sitä koskevan sopimuksen tai tilauksen tekeminen, palveluun liittyvän toimenpiteen käynnistäminen tai palvelua koskeva maksu taikka muu palvelun toteuttamisesta peruuttamattoman tekevä sitoumus merkitsee palvelun aloittamista.

Yritys, jolle seteli on myönnetty, tekee itsenäisesti valinnan, keneltä se hankkii setelillä rahoitettavan asiantuntijapalvelun. Setelin myöntäjänä toimiva Rovaniemen kaupunki ei vastaa asiakkaan tekemästä valinnasta. Palveluntuottaja ja palvelua setelillä hankkiva asiakasyritys sopivat keskenään palvelun tuottamisen ehdoista, setelin myöntäjä Rovaniemen kaupunki ei ole sopimusosapuoli vaan toimii osarahoittajana. 

Rovaniemen kaupungin myöntämän yrityspalvelusetelin palvelun arvo on

  • 2.500 euroa (alv 0 %) TAI
  •  5.000 euroa (alv 0 %)

josta yritysten omavastuuosuus on 20 % (500 euroa tai 1.000 euroa). Yritys voi hakea tarpeensa mukaisesti seteliä jommallekummalle summista. Yrityspalveluseteli on voimassa 6 kuukautta myöntämispäivästä.

Yrityspalveluseteleitä myönnetään vuosittain kaupungin talousarviossa ja elinvoimatoimialalla elinkeinojen kehittämiseen osoitetun määrärahan puitteissa, 50.000 euroa vuonna 2023.

Rovaniemen kaupungin yrityspalvelut käy hakemukset läpi ja tekee esityksen setelien saajista. Päätöksen setelien saajista tekee elinvoimatoimialan toimialajohtaja, tai hänen määräämänsä.

Jos elinkeinojen kehittämiseen osoitettu määräraha ei riitä kaikille ko. tuen ehdot täyttäville hakijoille, yrityspalvelusetelien saajat arvotaan.

Hyvin mahdollisesti kyllä, mutta yrityspalvelusetelin saamiselle on kuitenkin tiettyjä ehtoja ja kriteereitä.

 

Seteli voidaan myöntää yrityksen yhtiömuodosta riippumatta pk-yritykselle, jolla on

- y-tunnus ja joka on rekisteröity ennakkoperintärekisteriin sekä toiminnan laadun ja laajuuden edellyttäessä myös alv- ja työnantajarekisteriin

- kotipaikka ja/tai kiinteä toimipiste Rovaniemen kaupungin alueella

- tavoite kasvuun tai kansainvälistymiseen, tarve yrityksen uudistumiselle ja/tai strategiselle kehittämiselle

- edellytykset päätoimiseen, jatkuvaan ja kannattavaan liiketoimintaan

- halu kasvaa ja/tai kansainvälistyä sekä suunnitelma tämän toteuttamiseksi

- selkeä ja perusteltu tarve yrityspalvelusetelillä rahoitettavien ja yrityksen kasvusuunnitelmaa tukevien toimenpiteiden toteuttamiseksi

 

Seteliä ei myönnetä asunto- tai kiinteistöyhtiöille, sijoitustoimintaa tai alkutuotantoa (maa-, metsä- tai kalataloutta) harjoittaville yrityksille eikä yritykselle

- joka on yrityssaneerauksessa, selvitystilassa tai konkurssimenettelyn kohteena tai jolla on velkoja ulosotossa; toiminimen kyseessä ollessa myös yrittäjän luottotietojen on oltava kunnossa

- jonka oma pääoma on negatiivinen

jolla on verovelkaa ja/tai erääntyneitä ja maksamattomia velvoitteita Rovaniemen kaupungille, tai siitä on oltava voimassa oleva maksujärjestely.

Rovaniemen kaupunki tarkistaa yrityspalvelusetelin hakijayritysten (ja henkilöyhtiöiden yhteydessä myös yrittäjien)  luottotiedot em. kriteerien osalta.

 

Yritys voi saada yrityspalvelusetelin yhden kerran joka toinen kalenterivuosi.

 

Yrityspalveluseteli on yrityksille de minimis -tukea. Yrityksen de minimis –tukien enimmäismäärä ei saa ylittyä, jos seteli myönnetään; haun yhteydessä yrityksen on ilmoitettava de minimis -tukiensa tilanne. Yritykset ovat velvollisia huolehtimaan saamiensa de minimis - tukien kertymän seurannasta.

Voit hakea yrityspalveluseteliä täyttämällä sähköisen hakemuslomakkeen, joka on käytettävissä vain hakuaikana. Linkki hakemuslomakkeeseen löytyy tämän sivun alalaidan pikalinkeistä haun avauduttua.

Hakuja järjestetään kerran vuodessa. 

Valmistele ja täytä hakemus huolella, tutustu ohjeisiin. Hanki valmiiksi kaikki tarvittavat liitteet, sillä pakollisten liitteiden puuttuminen johtaa kielteiseen päätökseen. Voit toimittaa myös muita hakemustasi tukevia liitteitä. 

Valmistaudu ja varaa aikaa hakemuksen täyttämiseen senkin vuoksi, että hakemusta ei voi tallentaa keskeneräisenä.

Tutustu jo ennakkoon ennen hakemuksen jättämistä hyväksyttyihin palveluntuottajiimme ja näiden asiantuntijapalveluihin palveluntuottajarekisterin kautta, vaikka lopullinen palveluntuottajan valinta tehtäisiinkin vasta päätöksen jälkeen.

Yrityspalveluseteli täydentää - ei korvaa - muita julkisrahoitteisia asiantuntijapalveluita. Sillä ei rahoiteta asiantuntijatyötä, johon on jo saatu tai saatavissa muuta julkista tukea. Se, että et ole selvittänyt osaltasi mahdollisia muita tukimahdollisuuksia, ei johda kielteiseen päätökseen. Tutustu kuitenkin jo ennen hakemuksen jättämistä muihinkin tukimuotoihin. Se on myös omien etujesi mukaista mm. siitäkin syystä, että  yrityspalvelusetelin hakuja järjestetään kaksi kertaa vuodessa ja muut tuet ovat pääosin haettavissa jatkuvasti ympäri vuoden. Löydät lisätietoa muista julkisista tuista esimerkiksi Ely-keskuksen, Business Finlandin ja TE-toimiston yhteisestä palvelukartasta,  Peräpohjolan Leader ry:n verkkosivuilta sekä Rovaniemen Kylien kehittämissäätiön palveluista maaseutuyrittäjille. Voit myös mielellään kysyä neuvoa tapauskohtaisesti oman kehityshankkeenne eri tukimahdollisuuksista yrityskehittäjiltämme.

 

Myöntökriteerien täyttymisen selvittämiseksi hakemuksessa on ilmoitettava mm.

- yrityksen omistajat ja mahdollinen konsernirakenne

- yrityksen liikevaihto, liiketulos ja henkilöstön määrä; viimeisimmän tilinpäätöksen tiedoin sekä arviot kuluvalla tilikaudella ja sitä seuraavalla tilikaudella suunniteltujen kehittämistoimenpiteiden vaikutus huomioiden 

- yrityksen de minimis -tukien tilanne, jos yritys on saanut kuluvan vuoden ja kahden edellisen verovuoden aikana de minimis -tukia; tuen myöntämispäivä, tuen määrä (€) ja tuen myöntäjä 

- kehittämistoimenpiteiden kustannusarvio 

ja hakemukseen on toimitettava liitteeksi: 

  • viimeisin vahvistettu tilinpäätös, ns. tasekirja sisältäen mm. tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot; pdf- tai kuvamuodossa, enintään 5 liitettä
  • viimeisin kirjanpitoraportti kuluvalta tilikaudelta: ns. pitkä (tilikohtainen) tuloslaskelma ja tase, sisältäen vertailun edellisvuoteen; pdf- tai kuvamuodossa, enintään 5 liitettä
  • verovelkatodistus, ja jos yrityksellä on verovelkaa, Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi; pdf- tai kuvamuodossa, enintään 5 liitettä. Verovelkatodistuksen voit hankkia sähköisesti täältä

Muut mahdolliset hakemusta tukevat liitteet, laskelmat tms. voit toimittaa pdf- tai kuvamuodossa, enintään 5 liitettä.

 

Älä epäröi kysyä lisätietoa Business Rovaniemen yrityskehittäjiltä jo hakemista suunnitellessasi tai hakemusta valmistellessasi.

 

Lähetä hakemus mielellään hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä päätöksentekoprosessin nopeuttamiseksi, hakemuksia valmistellaan päätöksentekoon niiden saapumisjärjestyksessä jo hakuaikana. Päätökset tehdään kaikille hakemuksille samanaikaisesti ja päätöksistä ilmoitetaan kaikille hakijoille kirjallisesti.

 

Yritys, jolle on myönnetty yrityspalveluseteli, valitsee itsenäisesti palveluntuottajan oman tarpeensa mukaan palveluntuottajarekisteristämme. Päivitämme rekisteriä jatkuvasti. Kaikki hyväksytyt palveluntuottajat ja näille hyväksytyt asiantuntijapalvelut löydät täältä.

Palveluntuottaja ja yrityspalvelusetelin saanut asiakasyritys sopivat keskenään asiantuntijapalvelun tuottamisen ehdoista, setelin myöntänyt ja asiantuntijapalvelun osalta osarahoittajana toimiva Rovaniemen kaupunki ei ole sopimusosapuoli.  Palveluntuottaja vastaa yrityspalvelusetelillä hankittuun palveluun liittyvistä asioista suoraan asiakasyritykselle.

Myönnetty yrityspalveluseteli voidaan käyttää vain yhdeltä palveluntuottajalta hankittavaan asiantuntijapalveluun.

Yritys ei voi olla samassa yrityspalvelusetelissä sekä asiakasyrityksen että palveluntuottajan roolissa.  Palveluntuottajana ei voi toimia myöskään setelin saaneen asiakasyrityksen kanssa samaan konserniin kuuluva yritys.  

Yrityspalvelusetelillä rahoitettavan asiantuntijapalvelun voi hankkia vain Business Rovaniemen palveluntuottajarekisteriinsä hyväksymältä palveluntuottajalta.

Business Rovaniemen palveluntuottajikseen hyväksymät yritykset ja sen näille hyväksymät asiantuntijapalvelujen kuvaukset rekisteröidään Rovaniemen kaupungin käyttämään Vaana -palvelusetelijärjestelmään. Hakuaika palveluntuottajaksi on jatkuva. Palveluntuottajaksi voi hakeutua täyttämällä tämän sivun alaosassa olevan pikalinkin kautta avautuvan hakemuslomakkeen.

Yrityspalvelusetelin palveluntuottajaksi voidaan hyväksyä yritys, jonka tarjoamat asiantuntijapalvelut soveltuvat yrityspalvelusetelille määriteltyihin käyttötarkoituksiin. Yrityksen tulee täyttää tilaajavastuulain mukaiset kriteerit ja olla rekisteröitynyt Luotettava Kumppani -palveluun, josta setelin myöntäjä voi aina tarvittaessa tarkastaa em. kriteereiden täyttymisen.

Palveluntuottajan on tuotteistettava tarjoamansa asiantuntijapalvelut yrityspalvelusetelin arvoa vastaaviksi (2 500€ tai 5 000 €, alv 0 %) sekä esitettävä niiden palvelukuvaukset (esim. laajuus, vaiheet, toimenpiteet, lopputulos, tms.) jo palveluntuottajahakemuksessaan. Tuotteistuksella helpotetaan asiakasyritysten mahdollisuuksia verrata keskenään eri palveluntuottajia ja näiden asiantuntijapalveluja sekä pyritään välttämään palvelujen esittämistä liian yleisellä tasolla. Palveluntuottajat voivat tehdä useita palvelukuvauksia sekä täydentää ja muokata niitä tarpeen mukaan palveluntuottajarekisterissä olleessaankin.

Palveluntuottajaksi hakeutumalla palveluntuottaja myöntää Rovaniemen kaupungille oikeuden tarkastaa palveluntuottajan luottotiedot ja verovelkarekisterin tiedot. Palveluntuottaja ei saa olla yrityssaneerauksessa tai yrittäjä tai yhtiön vastuuhenkilö yksityishenkilön velkajärjestelyssä.

 

Löydät hakulomakkeen tästä: HAKU PALVELUNTUOTTAJAKSI

Tarkempia tietoja Rovaniemen yrityspalvelusetelistä mm. maksatus- ja laskutusohjeineen löydät ohjekirjastamme, joka avautuu tämän sivun alalaidan pikalinkistä.

Myönnetyn yrityspalvelusetelin käyttö etenee seuraavasti:

1. Palveluntuottajan valinta; setelin saajayritys valitsee palveluntuottajan palveluntuottajarekisteristä ja sopii tämän kanssa asiantuntijapalvelun ehdoista; oleellista kertoa palveluntuottajalle yrityspalvelusetelin käyttämisestä ja varmistua siitä, että asiantuntijapalvelu kohdistuu siihen käyttötarkoitukseen, johon seteli on myönnetty

2. Ilmoitus Business Rovaniemelle; setelin saajayritys ilmoittaa Business Rovaniemelle (omalle yhteyshenkilölle tai yrityspalvelut@rovaniemi.fi), mikä palveluntuottajista on valittu

3. Asiantuntijapalvelun toteutus; siihen käyttötarkoitukseen, johon seteli on myönnetty

4. Laskutus; palveluntuottaja laskuttaa koko palvelun arvolla toimeksiantajaansa eli setelin saanutta yritystä, joka maksaa laskusta oman maksuosuutensa

5. Raportointi Business Rovaniemelle; yrityspalvelusetelin saajayritykseltä palautelomake (lomake toimitetaan saajalle päätöksen yhteydessä)  ja palveluntuottajalta raportti (vapaamuotoinen) sekä laskukopio (ks. kohta 4)

6. Em. dokumenttien tarkistus; Business Rovaniemi tarkastaa saamansa em. kolme dokumenttia ja tarvittaessa on niistä yhteydessä dokumenttien lähettäjiin

7. Yrityspalvelusetelin muodostaminen; Business Rovaniemi muodostaa varsinaisen yrityspalvelusetelin Vaana-palvelusetelijärjestelmään ja toimittaa setelin tiedot sekä setelin saajayritykselle että palveluntuottajalle

8. Yrityspalvelusetelin lunastus; palveluntuottaja lunastaa yrityspalvelusetelin Vaana-palvelusetelijärjestelmän kautta, jolloin se saa loppusuorituksen laskusaatavaansa, joka on muodostunut sen laskutettua koko palvelun arvon yritykseltä, jolle yrityspalveluseteli on myönnetty.

9. Yrityspalvelusetelin tuloutus; yrityspalvelusetelin määrä on saajalleen veronalaista tuloa, minkä vuoksi se on kirjattava tuloksi ko. saajayrityksen kirjanpidossa. Yritys kirjaa setelin arvon (2 000e tai 4 000€) kirjanpidossaan tuloksi tilinä esimerkiksi 'Saadut avustukset alv 0 %' ja kuittaa samalla sen vastavientinä loppuosan palveluntuottajalta saamastaan laskusta maksetuksi. Yrityspalveluseteli on saajalleen myös ns. de minimis -tukea, joiden yhteismäärä voi vaikuttaa ko. yrityksen tuleviin tukiin. Tukien saajat ovat velvollisia ylläpitämään itse tietoa saamistaan de minimis -tuista, joten yrityspalvelusetelin saajayrityksen on huomioitava myös tämä velvoite. 

 

HUOM! Yrityspalvelusetelin lunastus (kohta 8) on tehtävä kuuden (6) kuukauden kuluessa setelin myöntämisestä, mikä tarkoittaa sitä, että sitä edeltäviin vaiheisiin on varattava riittävä aika. Koska yritys, jolle yrityspalveluseteli on myönnetty, on setelin tuella hankittavan asiantuntijapalvelun toimeksiantaja ja sopimusosapuoli palveluntuottajaan nähden, sen tulee valvoa osaltaan lunastuksen toteutumista määräajan puitteissa, jottei sille synny lisämaksuvelvoitteita.

 

Kysy tarvittaessa lisää yrityskehittäjiltämme. Mikäli et juuri nyt tavoittanut neuvojiamme, lähetäthän yhteydenottopyynnön osoitteeseen yrityspalvelut@rovaniemi.fi. Otamme Sinuun yhteyttä viipymättä.

Voit myös tutustua Rovaniemen Yrityspalvelusetelin infotilaisuuksien tallenteisiin:

- 1.4.2020 yrityspalvelusetelin julkistus ja palveluntuottajahaun käynnistäminen: tästä

- 5.6.2020 yrityspalvelusetelin lanseeraus ja ensimmäisen haun käynnistäminen: täältä 

Alla oleva kuva kertoo lyhyesti, miten yrityspalveluseteli etenee prosessina. 

abc kuva nettiin.png

 

 

BUSINESS ROVANIEMI - ELINVOIMAPALVELUIDEN KOTI

Business Rovaniemi on yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia palveleva koko kaupungin elinkeino- ja yrityspalveluyksikkö. Yrityksille tarjottavia kehittämis- ja rahoituspalveluita on uudistettu sekä luotu sähköisiä palvelu- ja maksatusjärjestelmiä asioinnin sujuvoittamiseksi. Business Rovaniemi palvelee aivan ydinkeskustassa, Ainonkatu 1:ssä.

Aiheeseen liittyvät uutiset
Lisää uutisia
Edellinen 1 2 3 4 5 6Seuraava
Ota yhteyttä

Business Rovaniemi

Yrityskehittäjämme palvelevat kaupungin ydinkeskustassa.

Ainonkatu 1, 96200 ROVANIEMI,
2. kerros

Aukioloajat

Ma - Pe: 08:00 - 16:00

Lue lisää