Toimialakohtaiset ilmoitukset ja hakemukset


Ympäristöterveydenhuolto käsittelee kunnan terveydensuojelu-, elintarvike- ja tupakkavalvontaviranomaiselle  tehtävät ilmoitukset ja hakemukset. 
Ilmoitus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muutosta. Toiminnanharjoittajan on 
ilmoitettava ympäristöterveydehuoltoon myös toiminnan olennaisesta muuttamisesta tai toiminnanharjoittajan 
vaihtumisesta. Ilmoitusten ja hakemusten käsittely on maksullista.

 

Terveydensuojelu

Toimialakohtaiset ilmoitukset ja hakemukset
Ympäristöterveydenhuolto käsittelee kunnan terveydensuojeluviranomaiselle tehtävät ilmoitukset ja hakemukset.  Ilmoitus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muutosta. Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava ympäristöterveydehuoltoon myös toiminnan olennaisesta muuttamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta. Ilmoitusten ja hakemusten käsittely on maksullista. Ilmoitusvelvollisuus koskee mm. majoitushuoneistoja, sosiaalialan huoneistoja, päiväkoteja ja oppilaitoksia, uimahalleja ja kylpylöitä, yleisiä saunoja ja kauneushoitoloita.

Elintarvikevalvonta
Toimialakohtaiset ilmoitukset ja hakemukset

Elintarvikehuoneistosta on tehtävä ilmoitus tai hyväksymishakemus sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Ilmoitus tai hakemus tehdään ennen toiminnan aloittamista/toimijan vaihtumista ja olennaista muuttamista.
Elintarvikehuoneisto on mikä tahansa rakennus tai huoneisto tai niiden osa tai muu sisä- tai ulkotila, jossa säilytetään, kuljetetaan, pidetään kaupan, tarjoillaan tai käsitellään myytäväksi tai luovutettavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita. Jos elintarvikehuoneistossa käsitellään eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä, huoneistolle (laitos) on pääsääntöisesti haettava hyväksyntää.

 

Tupakka ja nikotiini Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyynti ja tukkumyynti

Tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä saa myydä tai muutoin luovuttaa vähittäin vain myyntipaikan sijaintikunnan myöntämän vähittäismyyntiluvan perusteella. Lupa on myyntipaikka- ja luvanhaltijakohtainen. Rovaniemen, Ranuan, Pellon, Ylitornion ja Kolarin kuntien alueella lupahakemukset käsittelee Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto. Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden tukkumyynnistä on tehtävä kirjallinen ilmoitus ympäristöterveydenhuoltoon.
Hakemus ja ilmoitus tehdään ensisijaisesti sähköisesti Valviran lomakkeella.

 

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupa (Lääkelain 54 a §:n mukainen vähittäismyyntilupa)

Lupaa nikotiinikorvaushoitovalmisteiden vähittäismyyntiin muualla kuin apteekeissa haetaan ympäristöterveydenhuollosta. Lupaa haetaan Rovaniemen, Ranuan, Pellon, Ylitornion ja Kolarin kuntien alueella Rovakaaren ympäristöterveydenhuollosta. Vähittäismyyntiä ei voi aloittaa ennen kuin lupa on myönnetty. Koska lääkelain mukaisia nikotiinivalmisteita saa myydä vain tupakkaa myyvissä vähittäiskaupoissa, kioskeissa, huoltoasemilla ja ravitsemisliikkeissä, on myyntipaikalla oltava myös tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa.
Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto ilmoittaa myönnetystä vähittäismyyntiluvasta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle.