Palvelut
Palvelu

Yhteistyö- ja palvelusopimuksiin perustuvat avustukset järjestöille

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Aloite yhteistyö- tai palvelusopimuksen tekemisestä voi tulla kaupungin henkilöstöltä, luottamushenkilöltä tai yhdistykseltä. Aloite kirjataan asianhallintajärjestelmään. Sopimusten valmistelusta ja sopimusneuvottelusta vastaa se toimiala, jonka toimialaan yhdistys liittyy. Jos sopimus koskee useampaa toimialaa, sovitaan valmisteluvastuusta tapauskohtaisesti. Sopimuksen solmimisen yhteydessä toimiala/toimialat nimittää yhdistyksen hallituksen kokouksiin osallistuvan asiantuntijan ja tälle varahenkilön. Henkilö on kaupungin ja yhdistyksen välisessä yhteistyössä toteutettavan toiminnan substanssiasiantuntija.  

Yhteistyö- ja palvelusopimuksiin perustuvien avustusten tarkemmat määritelmät ja tiedot on kirjattu Rovaniemen kaupungin avustusperiaatteet -asiakirjaan s.11. Asiakirjaan on määritelty: Sopimuksen vähimmäissisältö, sopimukseen sisältyvät ehdot, sopimuksen irtisanominen, sopimuksen seuranta, toimialan nimittämän sopimuksen yhteyshenkilön rooli.

Palvelun asiointikanavat

Kirjaamon puhelinpalvelu

Kirjaamon puhelinpalvelu auttaa asiakirjojen ja hallinnollisten asioiden käsittelyyn liittyvissä tieto- ja hakupalveluissa.

Lisätietoja

Osviitta asiointipiste

Rovaniemen kaupungin Osviitta asiointipisteestä saat ohjausta ja neuvontaa kaupungin palveluista sekä voit maksaa kaupungin laskuja ja maksuja.

Koskikatu 19, 96200 ROVANIEMI,
Käynti Koskikadun ja Rovakadun kulmasta.

Aukioloajat

Ma - To: 09:00 - 16:30
Pe: 09:00 - 15:30

Lisätietoja
Asiasanat
sopimukset, avustukset

Liittyvät palvelut