857_1_aamu keskuskoulun puistossa.jpg

Tarpeita ja haasteita:

Asukkaiden näkökulmasta keskustassa pitää pystyä asumaan, ja perusinfran on oltava kunnossa. Kuluttajia ja vierailijoita kiinnostavat monipuoliset palvelut ja tapahtumat.

Haasteena arkiliikkuminen, moni keskusta näivettyy kun arkiliikunta on viety pois (työpaikat ja kaupat siirtyy pois keskustasta) → pitää olla syy tulla keskustaan


Kohderyhmä arvostaa sitä, että keskustaan on helppo tulla. Myös viihtyisyyttä arvostetaan, keskustaan pitää voida tulla viihtymään: “olohuone”, jossa on hyvät, monipuoliset ja laadukkaat  palvelut, halutaan myös tavata ihmisiä → luonnolliset tapaamispaikat tärkeitä.


Haasteena on, että vaikka haluaisikin viettää aikaa keskustassa, ei ole selkeätä kokoontumispaikkaa. Toisaalta keskusta on hajanainen, ja kaipaisi tiivistämistä.

 

Kuinka hanke tai perustettava oy / ry voi auttaa:

Ollaan mukana luomassa viihtyisää keskustaa, jossa voi viettää aikaa. Järjestetään tapahtumia, lisätään vuoropuhelua eri toimijoiden kesken, jotta asukkaat saavat äänensä kuuluviin.