Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimus vauhdittaa TKI-toimijoiden verkottumista ja uusien palvelujen ja tuotteiden yhteiskehittämistä kaupunkilähtöisesti

Rovaniemen kaupungin ja valtion välinen ekosysteemisopimus (2021-2027) tukee kaupungin innovaatiovetoista kasvua, kilpailukykyä, elinvoimaa, työllisyyttä ja kansainvälistymistä. 

Rovaniemen painopisteet ovat arktinen matkailu ja tulevaisuuden hyvinvointipalvelut. Läpileikkaavina kehittämiskohteina molempiin painopisteisiin liittyy kiinteästi pitkien etäisyyksien hallinta, digitalisaation hyödyntäminen sekä vetovoiman lisääminen osaajille ja uusien yritysten sijoittumiselle. Vetovoimatekijöitämme ovat luonto ja elämänlaatu, erinomaiset liikenneyhteydet, asumisen kohtuuhintaisuus ja turvallisuus. Valittujen painopisteiden rinnalla edistämme uusia nousevia kasvu- ja ekosysteemiavauksia, joilla rikastetaan alueen elinkeinotoimintaa. 


 


Lue lisää innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksesta
Innovaatioekosysteemit
Lisätietoja antaa
Rintala-Gardin Tuula
Kansainvälisten asioiden päällikkö
phone0163228113
phone0407569035
Vastuualueet:

Uudistettuja yrityspalveluita: innovaatio- ja vientipalveluita yrityksille 

Keväällä 2021 käynnistetyllä kehittämisprojektilla on kaksi päätavoitetta. Toisaalta jalostaa alueen TKI- ja innovaatiopalveluita, jolloin kehitetään Rovaniemen kaupungin elinkeinopalveluita perinteisestä yritysneuvonnasta aktiiviseksi innovaatiopalvelujen tarjoajaksi ja välittäjäksi. Toinen päätavoite on tuottaa uusia vientipalveluita sekä luoda kansainvälistä verkostoa hyödyntävä Arctic Design Capital –palvelumalli.

Kehittämisprojektin toteutusaikataulu on 01.02.2021 - 31.03.2023. Hankkeen hyväksytyt kokonaiskustannukset ovat 399.903 euroa.Kehittämishankkeelle on myönnetty vuoden 2021 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 319 922 €. Tuen osuus hankkeen hyväksyttävistä tukikelpoisista nettokustannuksista on yhteensä enintään 80.00%.  Hankekoodi: A76781. Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky. Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen.

Kehittämishanketta hallinnoi Business Rovaniemi, projektipäällikkönä toimii muotoilupäällikkö KTM Taina Torvela.   Projektikoordinaattorina on aloittanut 1.5.2021 Juhani Sallanmaa. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii dekaani, palvelumuotoilun professori Satu Miettinen Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnasta.

 

Kehittämishankkeen konkreettisena tavoitteena on luoda aktivoivampi kehittämis- ja innovaatioalusta sekä moderni kehittämiskulttuuri osana uudistuvaa elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa kaupungin kasvuohjelman toteuttamiseksi. Sen avulla autetaan alueen mikro- ja pk-sektoria hyödyntämään alueen muotoilu- ja innovaatio-osaamista ja kansainvälisiä toimintaympäristöjä sekä vahvistetaan yrityksille tarjottavien palvelujen tasoa. Kehittämistyö tehdään aktiivisessa vuorovaikutuksessa alueen yrittäjien kanssa.

 

Kehittämishankkeen tavoitteet:

- Luoda uusia innovaatiopalveluja kaupungin elinkeino- ja yrityspalveluiden asiakkaille sekä helpottaa innovaatiopalveluiden ostettavuutta, hyödynnettävyyttä ja saavutettavuutta

- Luoda kokonaan uusia yritystoimintamahdollisuuksia olemassa oleville ja uusille luovan alan toimijoille, kehitettyjen tarvelähtöisten konseptien avulla

- Konseptoida ja tuotteistaa konkreettisia innovaatiopalveluita osaksi elinkeinopalveluita

- Arktisen muotoilupääkaupungin kansainvälistymiskonseptin työstäminen: konkreettisia yrityspalveluita ja promootiokanavia yrityksille ja kulttuuritoimijoille

- Luoda ympärivuotinen, design-ajattelua ja kansainvälisyyttä lisäävä yhteistyömalli

- Edistää uuden liiketoiminnan syntymistä

 - Edistää olemassa olevan liiketoiminnan kilpailukykyä, kasvua ja kansainvälistymistä

- Edistää osaajien sijoittumista ja sitoutumista alueelle

- Edistää kaupungin modernia kehittämiskulttuuria ja uusien käytänteiden käyttöönottoa

- Käynnistää aktiivinen jälleenrakennusohjelman käytännön toteutus

Hankkeen avulla vahvistetaan innovatiivisten yrityspalveluiden vaikuttavuutta, alueen elinkeinoelämän elinvoimaa ja kilpailukykyä sekä luovien osaajien sijoittumista ja sitoutumista alueelle. Hankkeella edesautetaan alueen elinkeinoelämän sujuvampaa elpymistä pitkittyneen COVID-19-epidemian aiheuttamista vahingoista.

VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.png EU_EAKR_FI_vertical_20mm_rgb.png    lapinliitto_rgb_vaakuna_vari.png

Lisätietoja antaa
-

Paikallisen kiertotalouden edistäminen

Napapiirin Residuum Oy, Napapiirin Energia ja Vesi Oy sekä Rovaniemen kaupunki edistävät paikallisesti kiertotaloutta Napapiirin Kiertotalouspuisto -hankkeella.

Hankkeen tarkoituksena on perustaa arktinen kiertotalouspuisto Rovaniemelle ja luoda kasvualusta kiertotalouden innovaatioille pohjoisen olosuhteisiin.

Hankeaika on 1.5.2019-31.5.2022. Hanke on Lapin liiton rahoittama, ja sille on myönnetty vuoden 2019 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 254.381 €. Hankkeen kokonaisbudjetti on 363.402 €. 

 

UUSI_Kaikki logot samassa_piennetty.jpg

 

Napapiirin kiertotalouspuisto

Rovaniemi on yksi Suomen kymmenestä kiertotalouden edelläkävijäkunnasta, ja sen tavoitteena on kehittyä arktisen kiertotalouden edelläkävijäksi.

Lue lisää

Lisätietoja hankkeesta antaa


Hanna Liisanantti, projektipäällikkö
hanna.liisanantti@rovaniemi.fi
040 652 6024

Energiatehokas arktinen lumi, investointihanke 

ENERGIATEHOKAS LUMI.jpg

Arktinen ja talven osaaminen korostuu 2020 -luvulla muuttuvassa toimintaympäristössä. Lumivarmuuden osalta käydään keskustelua siitä, onko 2030 -luvulla enää Keski-Euroopan keskittymissä lunta ja mahdollisuutta talvilajien harrastamiseen. Ilmastonmuutos on tässä keskeinen taustavaikutin ja siksi lumen tuottamisesta ja lumella operoinnista on tehtävä kestävää toimintaa. Lappi on lumivarma alue, vaikka ilmastonmuutoksen johdosta on tehtävä jatkuvasti kehittämistyötä. Ounasvaaran alueesta on tullut kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä talvilajien ja arktisuuteen liittyvä osaamisen keskittymä, jossa myös matkailullinen näkökulma jatkuvasti vahvistuu. Satsaukset Ounasvaaran kehittämiseen tuovat uutta kasvua, yritystoimintaa ja sitä kautta työtä alueelle. Lapin alueella on lumiolosuhteiden kehittämisen erityistehtävä Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Energiatehokas arktinen lumi, investointihankkeessa toteutetaan Lapin ammattikorkeakoulun toteuttaman Energiatehokas arktinen lumi -hankkeen investoinnit.

TAVOITE

Energiatehokas arktinen lumi –investointihankkeessa tehtävillä hankinnoilla tuetaan lumiolosuhteen kestävää ja taloudellisesti tehokasta kehittämistä (lumen säilöntä, tuottaminen, talvilajit ja liikuntamatkailu). Investoinneilla pyritään energiatehokkaaseen ja vähähiiliseen tapaan toimia, eli lumen tuottamista mahdollisimman resurssitehokkailla laitteilla seurataan, ja lunta säilötään sekä tuotetaan vain sen verran kuin todellista tarvetta on (tarve on alueella suuri sesonkien aikaan). Investointihankkeen puitteissa luodaan edellytykset selvittää tätä taloudellista osuutta sekä lumen ja keinolumen optimaalista tuotantotarvetta.

 

TULOKSET

1. Laiteinvestoinnit kolmelle pilotille on toteutettu.

2. Investointien myötä on luotu puitteet pilotoida eri teknologioita resurssitehokkaan lumiosaamisen luomiseksi.

3. Hankehallinnointi.

Hankkeen kustannusarvio on 264 640 euroa, josta Lapin Liiton myöntämä Euroopan aluekehitysrahaston osuus on 70 % eli 185 248 euroa.

Hankkeen tuloksia voi seurata Lapin ammattikorkeakoulun verkkosivuilla Energiatehokas arktinen lumi -kehittämishanke.

 

AIKATAULU:    1.3.2019 – 31.12.2022

VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.pngEU_EAKR_FI_vertical_20mm_rgb.png

Lisätietoja antaa
Lange Eija
Erityisasiantuntija, hallinto ja hankkeet
phone0401206644