Rovaniemi_1.jpg

Tarpeita ja haasteita:

Tämä segmentti on hyvin heterogeeninen. On uuden ja vanhan ajatusmaailman omaavia virkamiehiä ja päättäjiä. Organisaatiomuutos ja/tai uudet freesit johtajat avaavat mahdollisuuksia. Haasteena myös poliittinen päätöksentekorakenne, päätöksentekoprosessit ja niiden hitaus. Nämä otettava huomioon. Päätösten huomioiminen keskustan kehittämisessä on edellytys yhteistyölle. Päätöksentekijöille voi olla haastavaa nähdä uusia asioita ja muuttaa kurssia totutusta. Työskentelytapoja tulisi muuttaa. Tässä auttaa Rovaniemen kaupungin suuri organisaatiomuutos ja käyttöön otetut osallisuuden ja vaikuttamisen menetelmät.

 

Kuinka hanke ja perustettava oy / ry voi auttaa:

Hanke voi edesauttaa vuoropuhelua eri toimijoiden kesken. Hanke on viitoittamassa tietä ja mahdollistamassa yhteistyötä sekä rakentamassa yhteistyökuviota. Akuuttia on eri toimijoiden yhteinen vuoropuhelu ja yhdessä tekemisen rakenne.

Hankkeen avulla on mahdollista saada päättäjät näkemään kokonaisuus ja visio, tuoda esille yrittäjien ja yhteistyöverkostojen näkökulmia, hoksauttaa asioita ja epäkohtia. Nostaa esille mahdollisuuksia/ideoita, herätellä uusiin asioihin. Tämä vaatii aktiivista ja oikea-aikaista viestintää, jotta päätöksiin ehtii ja pystyy vaikuttamaan.