Arktisten alueiden kasvava merkitys

Pohjoisten alueiden merkitys on kasvanut kuluneella vuosikymmenellä voimakkaasti. Arktinen alue on voimakkaassa muutoksen tilassa ilmastonmuutoksen vuoksi.  Ikiroudan ja pohjoisten jääalueiden sulaminen ovat suuri uhka koko maapallolle. Ilmastonmuutos avaa kuitenkin mahdollisuudet alueen valtavien luonnonvarojen  entistä suuremmalle käytölle. Pohjoisten jääalueiden sulaminen avaa uusia meriyhteyksiä Aasian ja Euroopan välille.

Valtioiden välistä yhteistyötä alueella johtaa Arktinen neuvosto, jonka syntyjuuret ovat Rovaniemellä 1991 pidetyssä arktisten valtioiden ympäristöministereiden  kokouksessa, jossa määriteltiin arktista ympäristöä koskevat yhteistyön muodot. Tämä ns. Rovaniemi – prosessi oli pohja Arktisen neuvoston perustamiselle. Arktisessa strategiassa Suomi määritellään kokonaan arktiseksi maaksi. Arktisen neuvoston käyttämässä rajauksessa arktisen alueen etelärajana on Lapin maakuntaraja. Pohjoiselle napapiirille sijoittuvaan kaupunkiimme on syntynyt kansainvälisestikin kiinnostava arktisen alueen osaamis- ja tutkimusyhteisö. 

Arktinen osaaminen korostuu pohjoisessa ja erityisesti luovuuden, muotoiluosaamisen ja paikallisen toimeen tarttuvan asenteen myötä. Arktisten alueiden tutkimus-  ja koulutus on vahvaa. Vahvoja osaamisen keskittymiä ovat Lapin yliopisto ja sen arktiseen tutkimukseen erikoistunut Arktinen keskus. Lapin ammattikorkeakoulu sekä  kouluttaa että tekee arktisen alueen soveltavaa tutkimusta. Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutin erityisosaamisalueena on arktisen matkailun tutkimus ja koulutus.  Arktisten alueiden tutkimusta tekevät myös Rovaniemellä sijaitsevat kansallisten tutkimuslaitosten toimipisteet kuten Geologian tutkimuskeskus, Luonnonvarakeskus  ja Metsähallituksen tiedekeskus Pilke.

Rovaniemen kaupunki on rekisteröinyt tavaramerkikseen Arctic Design Capital®. Arktisen muotoilupääkaupungin sydän on Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa ja arktinen muotoilu tuodaan näkyväksi sekä asukkaille että vierailijoille vuosittain pidettävän Arctic Design Week –tapahtuman yhteydessä. Arctic Design Week  on jäsenenä 
kansainvälisessä World Design Weeks –verkostoa. 

Arktinen muotoilu on sekä teollista että palvelumuotoilua. Lapin yliopiston teollista muotoilua hyödyntävät suurimmat teolliset tuotantoyritykset BRP Finland Oy ja Lappset Oy. Arktistamuotoilua ovat myös monenlaiset esineet, tuotteet ja kädentaitajien taidonnäytteet, jotka hyödyntävät pohjoisen alueen raaka-aineita kuten puuta, poronahkaa ja –luuta sekä Lapista löytyvää kultaa. Arktista muotoilua ovat myös uuden ajan perinteitä kunnioittavat majoitusliikkeet ja tietysti  talvisin lumi- ja 
jäärakentaminen.

Palvelumuotoiluosaamista hyödynnetään erityisesti arktisessa matkailussa. Matkailussa kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat vahvistuneet erityisesti herkän arktisen luonnon säilymisen varmistamiseksi. Kestävä matkailu kattaa tänä päivänä ekologisen näkökulman lisäksi paikallisväestöä kunnioittavan kulttuurisen ja sosiaalisen 
vastuullisuuden.

Rakentaminen ja infrastruktuurin ylläpitäminen voi olla haasteellista arktisissa olosuhteissa, mutta pohjoisen yritysten osaaminen on näillä aloilla vahvaa. Kylmän ilman olosuhteet asettavat omat haasteensa myös kiertotalouden ja ympäristöteknologioiden kehittämiselle. Rovaniemi on myös merkittävä kylmä- ja talvitestauksen keskus, jota mm. useat autotehtaat käyttävät testatessaansekä autoja että niiden komponentteja talviolosuhteissa.

Rovaniemi uskoo vahvasti arktiseen tulevaisuuteen. Kansainvälinen Koillisväylälle sijoittuva tietoliikennemerikaapelihanke on käynnistymässä. Tuleva merikaapeli kulkee Rovaniemen kautta ja yhdistää Euroopan ja Aasian tietoliikenteen. Pitkän ajan toive on jatkaa raideliikennettä Rovaniemeltä aina Jäämerelle asti.

 

BUSINESS ROVANIEMI - ELINVOIMAPALVELUIDEN KOTI

Business Rovaniemi on yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia palveleva koko kaupungin elinkeino- ja yrityspalveluyksikkö. Yrityksille tarjottavia kehittämis- ja rahoituspalveluita on uudistettu sekä luotu sähköisiä palvelu- ja maksatusjärjestelmiä asioinnin sujuvoittamiseksi. Business Rovaniemi palvelee aivan ydinkeskustassa, Ainonkatu 1:ssä.

Uutiset
Lisää uutisia
Edellinen 1 2 3 4 5 6Seuraava
Ota yhteyttä

Business Rovaniemi

Yrityskehittäjämme palvelevat kaupungin ydinkeskustassa.

Ainonkatu 1, 96200 ROVANIEMI,
2. kerros

Aukioloajat

Ma - Pe: 08:00 - 16:00

Lue lisää