Business Rovaniemi palvee yrittäjiä jatkossa osana kaupungin omaa toimintaa

Rovaniemen Kehitys Oy:n henkilöstö on siirtynyy kaupungin palvelukseen 1.1.2020 lukien.

Muutoksen jälkeen kaupunki vastaa yritysten yleisluontoisesta neuvontapalvelusta, elinkeinojen toimintaympäristöjen kehittämisestä sekä
elinvoiman markkinointiviestinnästä.