Business Rovaniemi on elinkeinojen kehittämiseen, yritysneuvontaan ja hankehallinnointiin keskittynyt asiantuntijaorganisaatio, Rovaniemen kaupungin elinkeino- ja yrityspalveluyksikkö.  Palveluajatuksena on alueen elinkeinotoiminnan ja elinkeinopolitiikan kehittäminen, edistäminen ja toteuttaminen sekä elinkeinoasioiden hoidon ja yhteistoiminnan järjestäminen Rovaniemen alueella.

 

BUSINESS ROVANIEMI –  ELINVOIMAPALVELUIDEN KOTI

Business Rovaniemi on yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia palveleva koko kaupungin elinkeino- ja yrityspalveluyksikkö. Yrityksille tarjottavia kehittämis- ja rahoituspalveluita on uudistettu sekä luotu sähköisiä palvelu- ja maksatusjärjestelmiä asioinnin sujuvoittamiseksi.

Business Rovaniemen ydin tehtävä on toteuttaa kaupungin kaupunkistrategiasta johdettua kasvuohjelmaa. Palveluja on tuotettu aina tiiviissä yhteistyössä alueen yrittäjien, heitä edustavien yrittäjäjärjestöjen kanssa. Siitä osoituksena mm. valtakunnallistakin huomiota saanut Likiliike -konsepti.

Business Rovaniemi palvelee aivan kaupungin ydinkeskustassa, Ainonkatu 1:ssä.

 

Mikä on Business Rovaniemi?

 • Rovaniemen kaupungin elinkeino- ja yrityspalvelut
 • Henkilökuntamäärä: 9 hlöä
 • Johtajana toimialajohtaja YTL Jukka Kujala
 • Palveluajatus: toteuttaa kaupungin kasvuohjelmaa yrittäjälähtöisellä palveluasenteella, ”yhden palvelutiskin” -periaatteella
 • Palvelut: yritysneuvonta, perustamis-, omistajanvaihdos-, kasvu- ja kansainvälistymispalvelut, innovatiivisen kehitysympäristön osoittaminen, työllisyyspalvelut, aluekehitys- ja maaseutualueen koordinointi, kansainvälisten asioiden hoito sekä elinvoiman markkinointiviestintä.

Yrityspalvelun lähtökohdat:

Yrityspalvelun tehtävät:

 • Yritysten perustamiseen ja toimintaan liittyvät palvelut
 • Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukeminen
 • Toimintaympäristön kehittäminen (maankäyttö, kaavoitus, rakentaminen, infra)
 • Toimitilatarpeisiin vastaaminen
 • Sidosryhmäyhteistyön hyödyntäminen
 • Aluemarkkinointi ja viestintä
 • Alueellistaminen (Invest in -palvelut, yksityiset ja julkishallinnon toiminnot alueelle)

Business Rovaniemen visio

Business Rovaniemi on Lapin keskeisin yrityspalveluita tarjoava talo.

 • Asiakaslähtöisyys
  Omistaudumme asiakastyytyväisyyden ja luottamuksellisten asiakassuhteiden
  kehittämiseen. Kuuntelemme asiakkaitamme ja ennakoimme heidän kehittymis- ja
  tukitarpeitaan.
 • Kansainvälisyys
  Olemme asiantunteva kumppani ja tuki yrityksille, jotka etsivät kilpailukykyä ja kasvua kansainvälisiltä markkinoilta.
 • Monipuolisuus
  Palvelumme täyttävät erilaisten asiakkaiden, yhteisöjen ja yritysten tarpeet.

Rovaniemen matkailun markkinointiviestintää, brändityötä ja kaupungin imagomarkkinointia  hoitaa Rovaniemen Kehitys Oy:n tytäryhtiö Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy.

 

Rovaniemen Kehitys Oy:n henkilöstö on siirtynyy kaupungin palvelukseen 1.1.2020 lukien osaksi kaupunkin elinkeino- ja yrityspalveluita, Business Rovaniemi -nimen alla.

Muutoksen jälkeen kaupunki vastaa yritysten yleisluontoisesta neuvontapalvelusta, elinkeinojen toimintaympäristöjen kehittämisestä sekä
elinvoiman markkinointiviestinnästä.