Business Rovaniemi on elinkeinojen kehittämiseen, yritysneuvontaan ja hankehallinnointiin keskittynyt asiantuntijaorganisaatio, Rovaniemen kaupungin elinkeino- ja yrityspalveluyksikkö.  Palveluajatuksena on alueen elinkeinotoiminnan ja elinkeinopolitiikan kehittäminen, edistäminen ja toteuttaminen sekä elinkeinoasioiden hoidon ja yhteistoiminnan järjestäminen Rovaniemen alueella.

 

BusinessRovaniemen tavoitteet ja toimenpiteet määrittelee Rovaniemen kaupunki.

Business Rovaniemi on monipuolinen ja joustava osaaja, joka toiminnallaan antaa konkreettista lisäarvoa seudun yrittäjille ja elinkeinoelämälle.

Yrityspalvelun lähtökohdat:

Yrityspalvelun tehtävät:

 • Yritysten perustamiseen ja toimintaan liittyvät palvelut
 • Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukeminen
 • Toimintaympäristön kehittäminen (maankäyttö, kaavoitus, rakentaminen, infra)
 • Toimitilatarpeisiin vastaaminen
 • Sidosryhmäyhteistyön hyödyntäminen
 • Aluemarkkinointi ja viestintä
 • Alueellistaminen (Invest in -palvelut, yksityiset ja julkishallinnon toiminnot alueelle)

Business Rovaniemen visio

Business Rovaniemi on Lapin keskeisin yrityspalveluita tarjoava talo.

 • Asiakaslähtöisyys
  Omistaudumme asiakastyytyväisyyden ja luottamuksellisten asiakassuhteiden
  kehittämiseen. Kuuntelemme asiakkaitamme ja ennakoimme heidän kehittymis- ja
  tukitarpeitaan.
 • Kansainvälisyys
  Olemme asiantunteva kumppani ja tuki yrityksille, jotka etsivät kilpailukykyä ja kasvua kansainvälisiltä markkinoilta.
 • Monipuolisuus
  Palvelumme täyttävät erilaisten asiakkaiden, yhteisöjen ja yritysten tarpeet.

Rovaniemen matkailun markkinointiviestintää, brändityötä ja kaupungin imagomarkkinointia  hoitaa Rovaniemen Kehitys Oy:n tytäryhtiö Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy.

 

Rovaniemen Kehitys Oy:n henkilöstö on siirtynyy kaupungin palvelukseen 1.1.2020 lukien osaksi kaupunkin elinkeino- ja yrityspalveluita, Business Rovaniemi -nimen alla.

Muutoksen jälkeen kaupunki vastaa yritysten yleisluontoisesta neuvontapalvelusta, elinkeinojen toimintaympäristöjen kehittämisestä sekä
elinvoiman markkinointiviestinnästä.