12 uutta työnohjaajaa Rovaniemelle

”Työnohjaus on paljon enemmän kuin kriisien viimeinen oljenkorsi”

”Työnohjaus mielletään usein viimeiseksi mahdollisuudeksi umpikujaan ajautuneiden asioiden selvittämisessä. Käytännössä sen soisi olevan työyhteisöjen toimintaa jo ennen ongelmien syntymistä.”

Näin pohtivat Lapin kesäyliopiston voimavarakeskeisestä työnohjaajakoulutuksesta valmistuneet rovaniemeläiset Marjut Kuusisto, Kylli Köngäs ja Anne Häppölä. Kolmikko on opiskellut uuden ammattinimikkeensä pääsääntöisesti työnsä ohella. Työnohjauksia valmistuneet ovat suunnitelleet tekevänsä sivutoimisesti ja jos kysyntää riittää, niin päätoiminen yrittäjyyskin houkuttelee.

Pitkään yrittäjänä toimineessa Marjut Kuusistossa on kytenyt intuitiivinen kiinnostus muuttuviin työelämän haasteisiin. Hänen mielestään juuri tässä ajassa kaivataan keinoja, joilla vahvistetaan organisaatioiden, työyhteisöjen sekä yksittäisten työntekijöiden luovaa ongelmanratkaisua.

”Voimavaroja löytyy jokaiselta ja ratkaisut ovat hänessä itsessään. Työnohjaajat auttavat prosessissa, mutta eivät anna valmiita vastauksia”, selittää Marjut.

Myös teatterissa pitkään työskennellyt Kylli Köngäs on tuntenut kasvavaa janoa vuoropuheluun.

”Koulutus on avannut ovet dialogisuuden maailmaan. Luulin, että osaan keskustella, mutta vasta nyt minulla on siihen työkaluja ja voimavaroja lisääviä menetelmiä jaettavana muillekin”, kertoo hän.

Päiväkodissa työskentelevä Anne Häppölä haluaa muistuttaa, ettei väliportaan esimiehiä saisi unohtaa työnohjausprosesseissa, koska he toimivat usein yksin johdon ja henkilöstön välissä.

”Ehdottomasti esimiesten kannattaa osallistua yhteisönsä ryhmätyönohjauksiin”, Anne sanoo.

TYÖNOHJAUSTA on 1950-luvulta alkaen hyödynnetty erityisesti sosiaali- ja terveysalalla, mutta nykyisin se on hyvin taipunut myös työyhteisöjen ja esimiesten tarpeisiin. Työnohjauksen on todettu olevan tehokas menetelmä muun muassa työn kehittämisessä, muutostilanteissa ja työn kuormituksen tasaajana.

Voimavarakeskeinen työnohjaus rakentuu dialogiseen toimintatapaan. Dialogisuus liitetään yhä useammin työelämän kohtaamisiin, jonka tavoitteena on lisätä ja kehittää työyhteisöjen vuoropuhelua ja yhdessä oivaltamista. Työtiimeille työnohjaus on mahdollisuus tiivistää rivejä, uudistua ja aikaansaada luottamuksellista ilmapiiriä työyhteisöön.

Nyt päättynyt Lapin kesäyliopiston koulutus täyttää Suomen työnohjaajat ry:n kriteerit ja koulutuksen käynyt voi hakea Suomen työnohjaajien jäsenyyttä sekä käyttää nimikkeitä työnohjaaja ja prosessikonsultti.

Lapin kesäyliopiston koulutus on järjestetty yhteistyössä Dialogic Oy:n kanssa. Dialogicin koulutuksista on valmistunut jo yli 700 työnohjaajaa eri puolella Suomea. Seuraava koulutus on tarkoitus aloittaa Rovaniemellä tammikuussa 2019. Lisätietoja: www.dialogic.fi tai www.suomentyonohjaajat.fi

Voimavarakeskeisen työnohjaajakoulutuksen valmistujaisjuhlaa vietettiin Vaattunkikönkäällä. Valmistuneet vasemmalta oikealle: Riitta Honkanen, Nina Poutiainen, Anne Häppölä, Kirsti Kaikkonen, Mirja Väyrynen, Anne-Mari Tastula, Anne Mäkelä, Satu Valli, Kylli Köngäs, Marko Bohm, Marjut Kuusisto, Arja Hemmi, ja takana opettaja Lassi Pruuki.
Voimavarakeskeisen työnohjaajakoulutuksen valmistujaisjuhlaa vietettiin Vaattunkikönkäällä. Valmistuneet vasemmalta oikealle: Riitta Honkanen, Nina Poutiainen, Anne Häppölä, Kirsti Kaikkonen, Mirja Väyrynen, Anne-Mari Tastula, Anne Mäkelä, Satu Valli, Kylli Köngäs, Marko Bohm, Marjut Kuusisto, Arja Hemmi, ja takana opettaja Lassi Pruuki.

 

Lapin kesäyliopiston voimavarakeskeisestä työnohjaajakoulutuksesta valmistuneet:
Marko Bohm
Arja Hemmi
Riitta Honkanen
Anne Häppölä
Kirsti Kaikkonen
Marjut Kuusisto
Kylli Köngäs
Anne Mäkelä
Nina Poutiainen
Anne-Mari Tastula
Satu Valli
Mirja Väyrynen